Açık Lise Seçmeli Felsefe 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
18 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Felsefe kelime anlamı olarak bilgelik sevgisi ya da hikmet arayışı demektir.
Bu arayış içerisinde bilgeliği seven, bilgiyi arayan ve ona ulaşmak isteyen kişilere aşağıdaki adlardan hangisi verilir?
2.
Soru 2 ) İnsanlar, ekinin biçilmesini kolaylaş tırmak için orak, eşyaların daha az emekle taşınması için el arabasını yapmışlardır. Doğada var olan nesneleri araç gerece dönüştürebilen insan, bu ürettiği bilgiyle yaşamını da kolaylaştırmıştır.
Bu parçanında söz konusu edilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi dinî bilginin özelliklerinden biri değildir?
4.
Soru 4 ) İnsanların karşılaştığı sorunlara açık, seçik, objektif, ön yargısız ve doğru bakabilmesi ancak felsefi düşünmeyle mümkündür.
Bu parçanında felsefenin işlevlerinden hangisi konu edilmiştir?
5.
Soru 5 ) Sözcük anlamı “fizik ötesi” olan metafizik, duyu organlarıyla algılanan gerçeklikle değil, duyularla algılanamayan alana dair sorunlarla ilgilenir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi metafiziğin konusu değildir?
6.
Soru 6 ) I. İnanç
II. Hayal gücü
III. Deney ve gözlem
Yukarıdakilerden hangileri sanat bilgisinde özne ile nesne arasında bağ kurulmasını sağlar?
7.
Soru 7 ) “İnsan neyi bilebilir?”, “Bilgi nedir?”, “İnsan bilgisinin sınırı var mıdır?” sorularıyla ilgilenen felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 ) Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin temel kavramları arasında yer almaz?
9.
Soru 9 ) Aristoteles’e göre edilgen ve etkin olmak üzere iki tür akıl vardır. Edilgen akıl bilgimizin malzemesini verir. Etkin akıl ise bu malzemeyi biçimlendirerek doğru bilgiye ulaşır.
Aristoteles’in bu görüşleri aşağı daki yargılardan hangisiyle uyumludur?
10.
Soru 10 ) “Bir bilgi karşılaştığımız bir problemi başarıyla çözmede yarar sağlıyorsa doğrudur.” diyen bir kişi için bilginin doğruluk ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) Antik Yunan’da büyük filozofların aynı zamanda büyük bilim adamı olduğu görülür. İlk filozof Thales aynı zamanda astronom ve matematikçidir. Aristoteles ise hem büyük bir filozof hem de iyi bir biyologdur.
Bu parçanından hareketle Antik Yunan dönemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
12.
Soru 12 ) Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin cevaplamaya çalıştığı sorulardan biri değildir?
13.
Soru 13 ) İslam dünyasında 8. yüzyılda “Beytül Hikme” adlı çeviri merkezlerinde Eski Yunan düşünürlerine ait eserler Arapçaya çevrilmiştir. Harezmi ise ilk cebir kitabını yazmış, yer ve gök yüzü haritaları çizmiştir.
Buna göre İslam dünyasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
14.
Soru 14 ) I. Nesnellik
II. Evrensellik
III. Mantıksallık
Yukarıdakilerden hangileri bilimsel bilginin özelliklerindendir?
15.
Soru 15 ) Bilim, ne kesintisiz olarak ilerler ne de birikimsel bir süreç izler. Bilimde sapmalar, inişler ve çıkışlar söz konusu olduğundan düzgün doğrusal devam eden bir süreçten bahsedemeyiz.
Bu parçanında aşağıdakilerden hangisi eleştirilmiştir?
16.
Soru 16 ) • Varlık düşüncedir.
• Varlık maddedir.
Bu görüşler varlık felsefesinin aşağıda verilen sorularından hangisine cevap niteliğindedir?
17.
Soru 17 ) Bilim varlığı incelerken onu bir bütün olarak ele almaz. Biyoloji canlı organizmayı, fizik hareketi, astronomiyse yıldızları konu edinir.
Buna göre bilimin varlığa yakla şımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
18.
Soru 18 ) “Evrende değişmeyen hiçbir şey yoktur. Her şey sürekli değişim içindedir.”diyen bir filozofa göre varlık aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) “Düşünceden bağımsız bir nesneler dünyası yoktur, var olan her şey düşünceye bağlıdır. Madde gerçek değildir ve var olan her şey zihinseldir.”
Bu parçandaki düşünceler aşağıdaki felsefi öğretilerden hangisiyle uygunluk içindedir?
20.
Soru 20 ) Evrende her şeyin sonsuz sayıdaki atomdan meydana geldiğini, tektek varlıkların bu atomların birleş mesi veya ayrılmasıyla oluştuğunusöyleyen filozof ve görüşü aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Felsefe 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Felsefe 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Felsefe 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Felsefe 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Felsefe 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Felsefe 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Felsefe 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Felsefe 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Felsefe 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Felsefe 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Felsefe 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Felsefe 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Felsefe 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Felsefe 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Felsefe 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019