Açık Lise Seçmeli Felsefe 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
18 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) İyi ile kötü arasında özgür bir seçim yapmayan birey, davranışlarından ahlaken sorumlu değildir.
Buna göre bireyin davranışından sorumlu olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
2.
Soru 2 ) İhtiyacı olan birisine yardım etmek iyidir ama sınavda arkadaşımıza yardım etmek iyi değildir.
Bu örneğe göre iyi kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
3.
Soru 3 ) Aristoteles’e göre erdem, iki aşırı uç arasında ortayı bulmaktır. Bir erdem olan cömertlik, savurganlık ile cimrilik arasındaki orta yoldur.
Buna göre Aristoteles için erdem aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 ) Her insan ben sevgisiyle donatılmış tır. Bu nedenle tüm insanlar yalnızca kendi mutluluklarını düşünür ve kendi ihtiyaçlarını gerçekleştirecek biçimde davranır.
Verilen düşünceler aşağıdaki ahlak görüşlerinden hangisine aittir?
5.
Soru 5 ) Tasavvuf düşüncesine göreTanrı’ya ulaşma ve O’nunla bü tünleşme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 ) • Devlet nedir?
• Meşruiyetin ölçütü nedir?
• En iyi yönetim şekli nedir?
Verilen sorular aşağıdaki felsefe disiplinlerinden hangisine aittir?
7.
Soru 7 ) Bir toprak parçası üzerinde, ortak kültüre sahip insan topluluğunun egemenlik içinde meydana getirdiği siyasal ve hukuksal yönetim mekanizmasına devlet denir.
Buna göre devletin varlığı için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
8.
Soru 8 ) İdeal bir düzen oluşturulabilmesi için özgürlüğü temele alan liberalizm aşağıdakilerden hangisini savunur?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplumu oluşturan öğelerden biri değildir?
10.
Soru 10 ) Bazı düşünürler içinde yaşadıklarıtoplumsal düzenin iyileştirilemeyece ğine inandıkları için mevcut düzeni eleştirmiş ve gerçekleşmesi mümkün olmayan ideal ya da düşsel bir toplum tasarlamışlardır. Daha mutlu ve iyi bir toplumda yaşama isteğinden doğan bu tasarılara ütopya denir.
Buna göre ütopyalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
11.
Soru 11 ) Montesquieu’ya göre iktidarın gücü nün sınırlandırılması gerekir. Bunun için yasama, yürütme ve yargı ayrı ellerde olmalıdır.
Buna göre Montesquieu iktidarın gücünün sınırlandırılması için aşağıdakilerden hangisini önermiştir?
12.
Soru 12 ) Aşağıdakilerden hangisinde sanat felsefesinin incelediği kavramlar bir arada verilmiştir?
13.
Soru 13 ) “Renkler, sesler, şekiller kişiler tarafından farklı değerlendirilir. Bu nedenle kimse kendisinin güzel bulduğunu başkalarının da güzel bulmasını bekleyemez. Estetiğin yargıları kişiye özgüdür.”
Bu açıklama estetik yargıların hangi özelliğiyle ilgilidir?
14.
Soru 14 ) I. Sanatçı açısından yaratma her zaman biriciktir.
II. Sanat eseri, aslını en güzel bi çimiyle taklit ettiği sürece güzel sayılır.
III. Sanatın ortaya çıkmasında sanat çının yaratıcı gücünün önemli bir yeri vardır.
Yukarıda yaratma olarak sanat kuramı için verilenlerden hangileri doğrudur?
15.
Soru 15 ) “Bazı sanatçıların ortaya koyduğu eserler çok seyrediliyor, dinleniyor ve okunuyorsa bunlarda herkesin kabul ettiği yüksek estetik değerler olduğu içindir.” diyen bir düşünür aşağıdakilerden hangisini kabul etmektedir?
16.
Soru 16 ) Bir sanat eserinin en temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) Filozofların din üzerine düşündüğü, tartıştığı, eleştirdiği alan aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 ) Aşağıdakilerden hangisi Tanrı kanıtlamaları arasında yer almaz?
19.
Soru 19 ) Aşağıdakilerden hangisi agnostisizmin temel iddiasıdır?
20.
Soru 20 ) Din felsefesi dinsel olgulara eleştirel ve sorgulayıcı bir gözle bakarken din kutsal kitaplarda yazan kesin doğrulardan hareket eder.
Buna göre din felsefesini dinden ayıran özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Felsefe 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Felsefe 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Felsefe 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Felsefe 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Felsefe 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Felsefe 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Felsefe 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Felsefe 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Felsefe 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Felsefe 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Felsefe 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Felsefe 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Felsefe 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Felsefe 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019