Açık Lise Seçmeli Felsefe 2 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
9 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Ahlak felsefesinin kavramlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
2.
Soru 2 ) İnsan ahlaki eylemde bulunurken kendi iradesiyle, özgür bir biçimde mi davranır yoksa başka iç ve dış faktörlerin etkisi altında mı kalır?
Bu soruya, determinizme göre verilebilecek cevap aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 ) I. Utilitarizm
II. Hedonizm
III. Egoizm
Yukarıdakilerden hangileri evrensel ahlak yasasını reddeden görüşlerdendir?
4.
Soru 4 ) “Kendi sezgine uy ki hem kendin hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın.” ilkesini benimseyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 ) Kant’a göre bir eylem, çıkar ya da beklentiden değil, bir ödev duygusu ile yapılmış ise ahlaki bir eylem olabilir. Burada ödev dediği, her çeşit duygunun özellikle de çıkar duygusunun dışında, ahlak yasasına sadece yasaya saygı ya da uyma duygusuyla hareket etmektir.
Buna göre muhtaç olan birine aşağıdaki durumlardan hangisiyle yaklaştığımızda Kant’a göre ahlaki bir eylemde bulunmuş oluruz?
6.
Soru 6 ) Aşağıdaki düşünürlerden hangisi mutasavvıf değildir?
7.
Soru 7 ) Bireyin başka bireylerden ya da kurumlardan isteyebileceği, talepte bulunabileceği şeylerdir.
Verilen tanım siyaset felsefesinin aşağıdaki kavramlarından hangisine aittir?
8.
Soru 8 ) • Erdemli Toplum
• Güneş Ülkesi
• Ütopya
Verilen eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi “İktidar kaynağını nereden alır?” sorusuna verilen cevaplar arasında yer almaz?
10.
Soru 10 ) I. Hoşgörü
II. Düşünce özgürlüğü
III. Siyasal katılımı sınırlandırma
Verilenlerden hangileri sivil toplumu oluşturan ögeler arasında yer alır?
11.
Soru 11 ) Filozofların eşitlik, adalet ve özgürlük gibi ilkeleri temel alarak olması gerekene göre tasarladıkları ideal toplum düzenini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 ) Aşağıdakilerden hangisi ideal bir düzenin olabileceğini savunan düşünürlerdendir?
13.
Soru 13 ) Taklit olarak sanat anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
14.
Soru 14 ) Aşağıdakilerden hangisi estetiğin temel kavramlarındandır?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi ortak estetik yargıları reddeden düşünürlerden değildir?
16.
Soru 16 ) Oyun olarak sanat anlayışının temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi din felsefesiyle ilgili doğru bir bilgi değildir?
18.
Soru 18 ) “Tanrı var mıdır?” sorusu din felsefesinin aşağıdaki temel konularından hangisi ile ilgilidir?
19.
Soru 19 ) Bütün insanlar iyilik yapmaya kötü lükten kaçmaya eğilimlidir. Bu ahlak yasası vicdanlarımızda hazır olarak bulunur.
Verilen bilgi aşağıdaki Tanrı kanıtlamalarından hangisine aittir?
20.
Soru 20 ) Tanrı, ilk neden olarak evreni yaratmıştır ve evren artık kendi yasalarıyla işlemektedir. Tanrı’nın sürekli olarak evrene müdahale etmesi akla aykırıdır.
Verilen bilgi Tanrı’nın varlığına ilişkin aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Felsefe 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Felsefe 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Felsefe 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Felsefe 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Felsefe 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Felsefe 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Felsefe 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Felsefe 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Felsefe 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Felsefe 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Felsefe 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Felsefe 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Felsefe 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Felsefe 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019