Açık Lise Fıkıh 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
5 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) Temel amacı; “insanın yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı hak ve sorumlulukları bilmesidir”şeklinde tanımlanan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Borçlar, alım-satım, kira ve sözleşmegibi mali konularla ilgili hü kümler Fıkıh ilminde hangi başlık altında incelenmiştir?
3.
Soru 3 ) Fıkıh ilmindeki “kılletü’t-tekâlif”in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 ) “Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: Onlarda hem büyük günah hem de insanlar için (bazı) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür...”
(Bakara suresi, 219. ayet) “Ey iman edenler? Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, ... namaza yaklaşmayın.”
(Nisâ suresi, 43. ayet)
“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?”
(Maide suresi, 90 ve 91. ayetler)
Bu ayetler fıkıh ilmindeki hangi temel ilkeye örnek oluşturur?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerin doğuşunu hazırlayan sebepler arasında yer almaz?
6.
Soru 6 ) Günümüzde daha çok Mısır, Suriye, Hicaz, Filistin ve Doğu Afrika ile Endonezya, Malezya ve Türkiye’nin doğusunda yaygın olan fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 ) • Tümevarım yöntemini benimsemiştir.
• Hüküm verirken Kur’an, Sünnet, Sahabe görüşleri sıralamasını esas almış. Bu kaynaklarda bulamadığında içtihat etmiştir. İçtihatlarında da kıyas ve istihsana başvurmuştur.
• Sahih olmayan hadislerle hüküm vermek yerine içtihat etmeyi daha uygun görmüştür. O kendi görüşlerinin körü körüne taklit edilmesine de karşı çıkmıştır.
Hakkında bilgi verilen fıkıh âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 ) Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin “taklit dönemi” özellikleri arasında yer almaz?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukuna göre mükellef olmanın şartlarından biri değildir?
10.
Soru 10 ) Mükelleflerin fiillerine ait hükümleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) Muamelat ehliyetidir. Kişinin sahip olduğu hakları kullanabilmesidir. Bu ehliyet çeşidinde sadece var olmak yeterli değildir. Ayrıca temyiz kudretine sahip olmak da şarttır. Dolayısıyla bu ehliyete sahip kişilerde aranan temel özellik akıldır.
Hakkında bilgi verilen ehliyet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 ) Aşağıdakilerden hangisi belli bir vakitte yapılması şart olmayan farzlara örnek oluşturur?
13.
Soru 13 ) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de yer alan genel kaidelerden biri değildir?
14.
Soru 14 ) Herhangi bir dönemde yaşayan müç­ tehitlerin bir meselenin hükmü ile ilgili görüşlerini açıklaması ile meydana gelen fikir birliğidir. Örneğin Kur’an’ın Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmesi bu tarzda bir icma’dır.
Açıklaması yapılan icma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Her meselede değil de bazı konularda içtihat yapmaya yeterliliği olan müçtehitler aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi sahabedönemi müçtehitlerinden biri değildir?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi günümüz fıkhî problemlerine örnek oluşturmaz?
18.
Soru 18 ) Terim olarak İslam’ın amaçlarına uygun olan, hakkında geçerli veya geçersiz olduğuna dair özel bir delil bulunmayan maslahatlardır. Bu delilin temelinde yararın sağlanması, zararın giderilmesi ilkesi vardır.
Hakkında bilgi verilen fıkhi delil aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulü alanında yazılan ilk eser olarak kabul edilir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi mükellefiyeti ortadan kaldıran semavi arızalardan değildir?

Açık lise online test adında hazırlanan internet sitemizde Fıkıh 1 dersine ait çıkmış sınav soruları yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi sınavlarına çok az zaman kala öğrencilerin geçmiş dönem sınav sorularına çalışıyorlar. Açık Lise Test çöz sitesinde de geçmiş dönem açık lise çıkmış sınav soruları yer alıyor. Bu soruları online olarak çözebilirsiniz. 8 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan sınavda Fıkıh 1 dersinden başarılı olmanız için çıkmış sınav sorularına bakmalısınız. Açık Lise sınavlarına en iyi çalışma taktikleri arasında yer alan online test çöz ile binlerce Fıkıh 1 sorularını ücretsiz olarak çözebilirsiniz.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019