Açık Lise Fıkıh 2 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
5 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) Fıkıh kitaplarında temizlik konusu aşağıdaki başlıklardan hangisi kapsamında işlenir?
2.
Soru 2 ) “Elbiseni temiz tut, her türlü pislikten uzak dur.”
(Müddessir suresi, 4-5 ayetler)
“Temizlik imandandır.”
(Hadis-Şerif)
Bu ayet ve hadiste temizlik konusunda aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzlarından biri değildir?
4.
Soru 4 ) Namaz kılacak kişinin, kıyafetini ve namaz kılacağı yeri kan, idrar ve dış kı gibi ağır pisliklerden temizlemesi gerekir.
Bu durum, fıkıhta aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
5.
Soru 5 ) Elleri dizleri, ayak uçlarını, alnı ve burnu yere koyarak bir defa “sübhane rabbiye’l-a’la” diyecek kadar beklemektir.
Bu durum, fıkıhta aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
6.
Soru 6 ) Aşağıdakilerden hangisi imam olacak kişide bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
7.
Soru 7 ) I. Yolcu olmak
II. Erkek olmak
III. Hürriyeti kısıtlı olmak
IV. Ergenlik çağına gelmiş olmak
Bunlardan hangileri cuma namazının kılınması için gerekli şartlar arasında yer almaz?
8.
Soru 8 ) Başlanmış fakat bitirilmeden bozulmuş sünnet ve nafile namazların hükmü aşağıdakilerin hangisidir?
9.
Soru 9 ) Hasta veya engelli kişiler eğer ayakta durmakta güçlük çekiyorlarsa oturarak namazlarını kılabilirler. Oturarak da kılamayanlar yattıkları yerde ima ile namazlarını kılabilirler. Bu kişiler abdest almakta da zorlanıyorsa teyemmüm abdesti alabilirler.
Bu durum ibadetler konusunda aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkilidir?
10.
Soru 10 ) “Siyam” ya da “savm” kelimesi ile ifade edilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) Kişinin Ramazan ayının son on gününde, beş vakit namaz kılınan bir camide ibadet amacı ile kalmasıdır. Bu süre zarfında yalnızca ibadetle ilgilenilir ve zorunlu ihtiyaçlar dışında camiden dışarı çıkılmaz.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 ) Zekâta konu olan malın tarım, ticaret veya üreme yoluyla artan bir özelliğinin olmasıdır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem de beden ile yapılan ibadetler arasındadır?
14.
Soru 14 ) Sözlükte bir iş için belirtilen zaman, yer anlamına gelir. Terim olarak ise hac ve umre yolculuğuna gidenlerin Mekke çerçevesinde ihrama girmek zorunda oldukları sınırlar, yerler anlamındadır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Hz. Muhammed (sav.) “Hac,Arafat’tan ibarettir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
16.
Soru 16 ) Anne babaların, çocukları dünyaya geldiğinde şükür amacı ile kestikleri sünnet olan kurban aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi Hac çeşitleri arasında yer almaz?
18.
Soru 18 ) İslam dini tefecilik, rüşvet, kumar,dolandırıcılık, aldatma, karaborsacı lık, yağmacılık, hırsızlık ve gasp gibi meşru olmayan fiilleri yasaklamıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?
19.
Soru 19 ) Sözlükte yeterlilik, elverişlilik, liyakat gibi anlamlara gelir. Fıkhi bir terim olarak ise kişinin hukuki haklardan yararlanmaya ve bu hakları kullanmaya elverişli olmasıdır.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 ) Devletin gereksinimlerine cevap veren ve bu ihtiyaçları karşılayan, topluma yarar sağlayan değerler bütünü aşağıdakilerden hangisidir?


açık lise online test çöz sitesinde Fıkıh 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. 8 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan açık lise sınav sonuçlarının ardından 2. dönem yeni kayıt yenileme işlemlerinin yapılacaktır. Fıkıh 2 dersini de seçecek olan açık lise öğrencileri bu dersten başarılı olmak için geçmiş dönem sorularına bakmasını tavsiye ederiz. Online test olarak çözeceğiniz sorular 2017 yılında ve 2018 yılında çıkmış sınav sorularıdır. 20 adet sorudan en az 9 tane soruya doğru cevap verdiğinizde Fıkıh 2 dersinden başarılı olursunuz. 2019 yılı 2. dönem den bahsettiğimizde yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri bilinmemektedir.

Bir önceki yazımız olan Fıkıh 1 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise çıkmış sınav soruları ve açık lise Fıkıh 1 test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019