Açık Lise Fıkıh 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
9 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Evlenme-boşanma konuları fıkhın aşağıdaki bölümlerinden hangisi ile ilgilidir?
2.
Soru 2 )Fıkıh ilmi, bir meselenin şer’i hükmünü tespit ederken aşağıdaki ilimlerin hangisinden doğrudan yararlanır?
3.
Soru 3 )“Hukuk-i İslamiyye ve Istılâhât-i Fıkhiyye Kâmusu” adlı eserin müellifi kimdir?
4.
Soru 4 )İslam, insanın sorumlu tutulduğu emirleri yerine getirmesinde zorlanması durumunda bazı kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu konuya örnek oluşturmaz?
5.
Soru 5 )Aşağıdaki imamlardan hangisi Hicaz ekolünü temsil etmektedir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi içtihadın konusu olamaz?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi müctehitte aranan şartlardan biri değildir?
8.
Soru 8 )“Hakim, çaba ve gayretiyle hüküm verir ve isabet ederse kendisine ikimükafat, ancak hata ederse bir mü kafat vardır.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmiştir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemi içtihadına örnektir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi günü müzde müntesibi olmayan mezhep imamıdır?
11.
Soru 11 )• Hüküm çıkarırken kitap, sünnet ve sahabe icmaı sıralamasına uyar.
• Kıyas, istihsan ve örf gibi delillerle ictihad eder.
• Tabiîn fetvasının kendini bağlamayacağını ifade eder.
Hüküm çıkarma metodu hakkındabilgi verilen mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )İmam Şafiî ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
13.
Soru 13 )• Yazılmış olan eserlere şerhler ve haşiyeler yapılmıştır.
• Resmi veya sivil olarak hazırlanan fetva kitapları yazılmıştır.
• Görüşlerin, daha kuvvetli ve tercihe değer olanları tespit edilmiştir.
• Umumiyetle âlimleri ve özelde mezhepleri müdafaa eden eserler yazılmıştır.
Bu çalışmalar aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleşmiştir?
14.
Soru 14 )“Allah, bir kimseyi ancak gücü ölçü sünde sorumlu kılar...”
(Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
15.
Soru 15 )Aşağıdaki durumların hangisiyle kişinin “edâ (yapma) ehliyeti”ne sahip olduğu kabul edilir?
16.
Soru 16 )• Yapılması dinen zorunludur.
• Terk edilmesi Allah katında cezayı gerektirir.
• İnkârı kişinin dinden çıkmasına sebep olur.
Bu bilgiler aşağıdaki hükümlerin hangisi ile ilgilidir?
17.
Soru 17 )Hz. Muhammed’in (sav.) fiillerini, insan olması sebebiyle yaptığı davranışlar ve peygamber olması sebebiyle yaptığı davranışlar olarak ikiye ayırmak mümkündür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) insanolması sebebiyle yaptığı davranışlarına örnektir?
18.
Soru 18 )İsra suresi 23. ayetinde: “Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi ve anne babanıza iyilik yapmanızı emretti...” buyrulmuştur. Hz. Peygamber de “Kime iyilik edeyim?” diye soran sahabeye: “Annene, annene, annene sonra babana.” demiştir.
Bu durum sünnetin aşağıdakiyönlerinden hangisine örnek oluş turur?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi kıyas yoluyla ortaya konulmuş uygulamalara örnektir?
20.
Soru 20 )Bir zamanda mevcut olan durumun, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, hâlen varlığını koruduğuna hükmetmektir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Fıkıh 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Fıkıh 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Fıkıh 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Fıkıh 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Fıkıh 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fıkıh 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Fıkıh 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Fıkıh 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fıkıh 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fıkıh 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Fıkıh 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Fıkıh 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fıkıh 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Fıkıh 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Fıkıh 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019