Açık Lise Fizik 2 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
5 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) Aşağıdakilerden hangisinde fizik bilimine göre iş yapılmıştır?
2.
Soru 2 ) Ahmet okul sırasında oturan arkadaşını 80 N’luk bir kuvvet ile iterek 3 m hareket ettiriyor.
Buna göre Ahmet’in uyguladığı kuvvetin yaptığı iş kaç J’dür?
(Sürtünmeler önemsizdir.)
3.
Soru 3 ) Cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerjiye kinetik enerji denir.
Buna göre;
I. Hareket eden tüm cisimlerin kinetik enerjisi vardır.
II. Kinetik enerji cismin hızının karesiyle doğru orantılıdır.
III. Kinetik enerji cismin kütlesiyle doğru orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
4.
Soru 4 ) Yerden 30 m yükseklikte uçan 1 kg kütleli kuşun kütle çekim potansiyel enerjisi kaç J’dür?
(g = 10 m/s² )
5.
Soru 5 ) Hızlı giden aracın fren pedalına basıp aracı 15 m yol aldıktan sonra durduran sürücü 75000 J’lük iş yapmıştır.
Buna göre aracın durması için uygulanan net kuvvetin büyüklüğü kaç Newton’dur?
6.
Soru 6 ) Oya 80 N ağırlığındaki çantayı 3 m yükseklikteki bir yere 10 s’de Fatma aynı çantayı aynı yere 20 s’de Ali’de 10 s’de taşıyor.
Buna göre Oya, Fatma ve Ali’nin yaptığı işlerin (WO, WF ve WA) büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
7.
question
8.
Soru 8 ) Dengeli beslenmek ve sağlıklı olmak için;
I. Çeşitli yiyecek gruplarından yeterli miktarda yenmeli
II. Besinlerden alınan ve harcanan enerjinin dengeli olması gerekli
III. Mineral ve vitamin tüketimi olmamalı
ifadelerinden hangileri gereklidir?
9.
Soru 9 ) Bir elektrik devresinde 120 J’lük elektrik enerjisinin 60 J’lük kısmını ışık enerjisine çeviren ampulün verimi kaçtır?
10.
Soru 10 ) Günlük yaşamımızda kullandığımız bazı araçların enerji dönüşümleri verilmiştir.
I. Filaman Ampul: Elektrik enerjisini → Işık enerjisine dönüştürür.
II. Araba motoru: Kimyasal enerjiyi → Kinetik enerjiye dönüştürür.
III. Elektrik motoru: Elektrik enerjisini → Kinetik enerjiye dönüştürür.
hangileri için doğru enerji dönüşümleri verilmiştir?
11.
question
12.
Soru 12 ) I. Nükleer enerji
II. Biyokütle enerjisi
III. Dalga enerjisi
IV. Güneş enerjisi
Yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir?
13.
Soru 13 ) Bir termometrenin hassasiyeti için;
I. Kullanılan kılcal borunun kesit alanı
II. Kullanılan sıvının cinsi
III. Kılcal borunun bölme sayısı
ifadelerinden hangileri belirleyicidir?
14.
Soru 14 ) Oya evdeki hasta kedisinin sıcaklığını Celcius termometresi ile ölçtüğünde 41 °C olduğunu görüyor.
Oya bu ölçümü Kelvin termometresi ile yapsaydı elde edeceği değer kaç K olurdu?
15.
question
16.
Soru 16 ) Bir kaptaki 400 gram suyun sıcaklığı 5 °C’dir. Bu suyun sıcaklığını 25 °C yükseltmek için kaç kalorilik enerjiye ihtiyaç vardır?
(csu = 1 cal/g°C)
17.
Soru 17 ) Sıvı hâldeki bir maddenin enerji vermesi sonucu katı hâle geçmesi olayına ne ad verilir?
18.
Soru 18 ) Avucumuzun içinde tuttuğumuz sıcaklığı –5 °C olan 20 g kütleli buz parçasının tamamının eriyebilmesi için vücudumuzdan kaç kalori enerji alması gerekir?
(Dış ortamla enerji alışverişi yapılmadığı kabul ediliyor.)
(cbuz = 0,5 cal/g°C Le = 80 cal/g)
19.
question
20.
Soru 20 ) Tren raylarının döşenmesi sırasında raylar arasına boşluk bırakılmasının nedeni aşağıdaki hangi fiziksel olay ile ilgilidir?

Açık lise Fizik 2 test çöz başlıklı online testimizde 20 adet çıkmış sınav soruları bulunuyor. Sorulardan 9 soruyu doğru cevapladığınızda başarılı olabilirsiniz. Ücretsiz olarak çözebileceğiniz testimizde Fizik 2 dersine aitte binlerce soru bulunuyor.  Açık Lise test çöz isimli mobil uygulamamız üzerinden de çalışabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi geçmiş dönem sınav sorularına çalışmanız sizi o dersten başarılı tutacaktır.

Bir önceki yazımız olan Fizik 1 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise Fizik 1 soruları ve açık lise Fizik 1 test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019