Açık Lise Seçmeli Fizik 3 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
11 Aralık 2018
1.
Soru 1) Bir cismin sabit süratle çembersel yörüngedeki dönme hareketine düzgün çembersel hareket denir. Buna göre;
I. Lunaparktaki dönme dolabın hareketi
II. Evlerdeki vantilatörün çalışırken hareketi
III. Kol saatindeki akrep ve yelkovan hareketi
Yukarıdaki hareketlerden hangileri düzgün çembersel harekete örnek olarak verilir?
2.
Soru 2) Yatay düzlemde yarı çapı 2 m olan çembersel yörüngede sabit süratle dönen çarkın tam bir turu için geçen süre 5 saniyedir. Buna göre çarkın açısal hızı kaç rad/s dir? (π = 3 alınacak)
3.
Soru 3) Düzgün çembersel hareket eden bir cisim için;
I. Tam tur attığında geçen süreye periyot denir.
II. Bir saniyedeki tur sayısına frekans denir.
III. Yarıçap vektörünün birim zamanda daire üzerinde taradığı açıya açısal hız denir.
verilen tanımlardan hangileri doğrudur?
4.
Soru 4) Bir çamaşır makinesinin kazanı dakikada 1200 devir yapmaktadır. Kazanın yarıçapı 40 cm³’dir. Buna göre kazanın;
I.Frekansı 20 s–¹ dir.
II. Periyodu 20 s dir.
III. Çizgisel hızı 48 m/s dir.
verilen fiziksel büyüklüklerden hangileri doğrudur? (π = 3 alınacak)
5.
Soru 5) Sürtünmesiz yatay düzlemde uzunluğu 1 m olan bir ipin ucuna 2 kg’lık bir cisim bağlanarak 5 m/s çizgisel hızla döndürülüyor.
Cismin bağlı olduğu ipteki gerilme kuvveti kaç Newton’dur?
6.
question
7.
Soru 7) Dönerek ilerleyen cisimler hem dönme hem de öteleme hareketine sahiptir. Buna göre;
I. Doğrusal yolda hareket eden bisiklet tekerleklerinin hareketi
II. Rüzgâr türübününün pervanesinin hareketi
III. Kan tahlilinde kullanılan santrifüj makinesinin hareketi
verilen örneklerden hangilerinde hem dönme hem de öteleme hareketi vardır?
8.
Soru 8) Ay ile Dünya arasındaki kütle çekim kuvveti (Fç ) için;
I. Ay ile dünya arasındaki uzaklığa bağlıdır.
II. Kütle çekim sabitine (G) bağlıdır.
III. Ay ile Dünyanın kütlesine bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
9.
Soru 9) Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım denklemi X(m) = 5 cos3t bağıntısı ile veriliyor.
Buna göre;
I. Periyotu 2 s dir.
II. Genliği 5 m dir.
III. Frekansı 5 s–¹ dir.
hareket için verilen fiziksel büyüklüklerden hangileri doğrudur? (π = 3 alınacak)
10.
question
11.
Soru 11) İki nokta arasındaki gidip gelme ve periyodik harekete basit harmonik hareket denir.
Buna göre;
I. Müzisyenin çaldığı gitar telinin hareketi
II. Salıncakta sallanan çocuk
III. Doğrusal yolda hareket eden YHT treni
verilen örneklerden hangileri basit harmonik harekete örnek olabilir?
12.
Soru 12) Basit harmonik hareket eden bir cisim ile ilgili;
I. Cismin denge noktasından uzaklaştığı en büyük mesafeye frekans denir.
II. Cismin herhangi bir andaki denge noktasına uzaklığına genlik denir.
III. Cismin tam bir titreşimi için geçen süreye periyot denir.
IV. Cismin birim zamandaki titreşim sayısına uzanım denir.
tanımlarından hangisi doğrudur?
13.
question
14.
Soru 14) Kütlesi 2 kg olan basit harmonik hareket yapan cismin genliği 0,5 m’dir. Cismin periyodu 6 s olduğuna göre maksimum hızı kaç m/s dir? (π = 3 alınacak)
15.
Soru 15) Kütlesi 2 kg olan basit harmonik hareket yapan cismin maksimum uzanımı 4 m ve maksimum hızı 2 m/s olduğuna göre geri çağrıcı kuvvet kaç Newton’dur?
16.
question
17.
question
18.
question
19.
question
20.
Soru 20) Maxwell elektromanyetik dalgaların boşlukta yayıldığını açıkladı.
Buna göre elektromanyetik dalgalar boşlukta hangi hızla yayılır?

Seçmeli Fizik 3 dersinden 20 adet soru karşınızdadır. 2017 yılından çıkmış sınav soruları  içerisinde yer alan testimizin soruları 3. döneme aittir. Açık Lise öğrencileri yapılacak olan 2. dönem sınavları için şimdiden hazırlıkları yapıyor. Öğrenci panelinde gelecek dönem seçebileceği dersleri bilen ders seçimini yapmadan bile çalışabiliyor. Açık Lise sınavlarında başarılı olmak için ilk çalışma taktikleri arasında çıkmış sınav sorularına göz atmak oluyor. Online test çöz uygulamamızla ücretsiz olarakta Seçmeli Fizik 3 dersine ait binlerce soruyu ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Açık lise test çöz sitesinde açık lise okumakta olan öğrenciler derslerine çalışarak başarılı olmuşlardır.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Fizik 2 başlıklı makalemizde 8 9 aralık 2018 Seçmeli Fizik 2 test çöz, açık lise Seçmeli Fizik 2 soruları ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019