Açık Lise Seçmeli Fizik 4 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
12 Aralık 2018
1.
Soru 1) Atom teorileri ile ilgili bazı modeller aşağıda verilmiştir:
I. Atomun merkezinde pozitif yükün toplandığı ve atomun kütlesinin çoğunu oluşturan bir çekirdek vardır. Bu pozitif yüklere proton adı verilmiştir.
II. Çekirdeğin etrafında dolanan elektronlar vardır. Elektronlar geniş boşluklar bırakacak şekilde dağılmış haldedir. Atomun büyük kısmı boşluktur.
Verilen bu atom modelleri hangi bilim insanına aittir?
2.
Soru 2) Bilim tarihi içinde atom kavramının gelişiminde katkıda bulunan Dalton Atom Modeli’ne göre;
I. Elementler atom adı verilen küçük bölünmeyen taneciklerden oluşmuştur.
II. Bir elementin tüm atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri aynıdır. Fakat diğer elementlerin atomlarından farklıdır.
III. Kimyasal bir birleşik iki ya da daha fazla elementin basit bir oranda birleşmesi ile oluşur.
Dalton’un ortaya koyduğu varsayımlardan hangileri doğru verilmiştir?
3.
question
4.
question
5.
Soru 5) Bohr atom modeline göre;
I. Bohr atom modeli yalnızca tek elektronlu atomlar için geçerlidir.
II. Elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça açısal momentumları değişmez.
III. Elektronlar kararlı yörüngede dolanırken ışıma yapar.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
6.
Soru 6) Bilim insanları tarih boyunca maddenin ve atomun yapısını açıklamak için atom teorilerini oluşturmuştur. Buna göre;
I. Thomson atom modeli
II. Bohr atom modeli
III. Dalton atom modeli
IV. Rutherford atom modeli
ortaya atılan modellerin tarihsel sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
7.
Soru 7) Uyarılan atomların elektronları, üst enerji seviyelerinden düşerken düşme ihtimalinin olduğu enerji seviyelerine göre özel adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir?
8.
Soru 8) Bohr atom modeline göre, temel halde bulunan hidrojen atomunun uyarılma sonucu açısal momentumu 3/2 h/π kadar artmıştır.
Bu uyarılmış hidrojen atomu kaç değişik dalga boylu ışıma yapabilir?
9.
question
10.
Soru 10) Çekirdeklerin bölünerek yada kaynaşarak daha kararlı hale gelmesi, nükleer enerjiyi meydana getirir. Nötron bombardımanıyla kararsız hâle gelen büyük kütleli atom çekirdekleri parçalanarak daha küçük kütleli atom çekirdeklerine dönüşür.
Buna göre;
I. Bu olaya fisyon denir.
II. Atom bombası örnek olarak verilebilir.
III. Bunun sonucunda büyük miktarda enerji açığa çıkar
verilen ifadelerden hangileri doğrudur.
11.
Soru 11) Bir protona eşlik eden dalganın dalga boyu 1,1.10-¹⁴m’dir.
Buna göre, protonun momentumu kaç kg.m/s dir? (h=6,6.10-³⁴ J.s)
12.
Soru 12) Fotoelektrik olayında, ışınların düştüğü metalin bağlanma enerjisi 2 eV, sökülen elektronların kinetik enerjisi 4 eV dur.
Buna göre, kullanılan ışığın enerjisi kaç eV tur?
13.
question
14.
question
15.
Soru 15) De Broglie’ye göre kütlesi m hızı V olan bir parçacığa eşlik eden dalga boyuna göre;
I. Plank sabiti h ile ters orantılıdır.
II. Cismin kütlesi m ile ters orantılıdır.
III. Cismin hızı V ile ters orantılıdır.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
16.
Soru 16) Einstein’in özel görelilik (izafiyet) teorisine göre ışık hızına yakın hareket eden gözlemciye göre;
I. Gözlemcinin ölçtüğü zaman aralığı durgun gözlemciye göre daha uzundur.
II. Gözlemci ışık hızına yaklaştıkça hareket doğrultusundaki uzunlukları durgun uzunluğa göre daha kısa ölçer.
III. Gözlemcinin veya ışık kaynağının hızından bağımsız olarak bütün eylemsiz referans sistemlerinde ışığın boşluktaki yayılma hızı (c = 3 x 10⁸ m/s) sabittir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
17.
Soru 17) Yarı iletkenlerle ilgili bazı özellikler aşağıda verilmiştir;
I. N tipi yarı iletkenlerde akım taşıyıcıları çoğunlukla elektronlardır.
II. P tipi yarı iletkenlerde akım taşıyıcıları çoğunlukla boşluklardır.
III. Elektronik endüstirisinde P ve N tipi yarı iletkenler kullanılmaz.
verilen özelliklerden hangileri P ve N yarı iletkenleri için doğrudur?
18.
Soru 18) X-ışınları, doğal ve yapay X-ışınları olmak üzere iki şekilde meydana gelir. Buna göre;
I. Maddenin elektron ve proton gibi hızlandırılmış parçacıklarla etkileşmesinden meydana gelir.
II. Alfa bozunumu olayları ile meydana gelir.
III. Beta bozunumu olayları ile meydana gelir.
X-ışınların meydana gelişi ile ilgili verilenlerden hangileri doğal oluşuma örnek verilir?
19.
question
20.
Soru 20) Günümüzde, dalga boyları, güçleri, ışın kalitesi, verimlilikleri, çalışma şekilleri ve darbe uzunlukları açısından birbirinden farklı binlerce lazer türü vardır.
Buna göre
I. Katı-hâl Lazerleri-Fiber Lazerler
II. Sıvı Lazerleri-Boya Lazerler
III. Gaz lazerleri-Helyum-neon lazeri
genel olarak sınıflandırılan ve örnek verilen lazer çeşitlerinden hangileri doğru verilmiştir?

Açık Lise Seçmeli Fizik 4 test çöz sayfasında 8 9 aralık 2018 tarihinde yapılan sınav için hazırlanan açık öğretim lisesi öğrencileri bu dersten başarılı olmuşlardır. Açık lise de geçmiş dönem sınav sorularına çalışaral başarılı olan öğrenci sayısı bir hayli yüksektir. Açık Öğretim Lisesi`nde yeni müfredat ile içeriklerin değişmesini kendilerine sıkıntı olarak gören öğrenciler aslın da hep aynı konuları işliyorlar. 2017 yılı sorularını içeren Seçmeli Fizik 4 testimizde 20 adet soru bulunuyor. online test çöz etiketi ile Seçmeli Fizik 4 dersinin testini ücretsiz olarak çözebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Fizik 3 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise online test ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019