Açık Lise Fizik 2 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Bir cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ettirilirse fiziksel anlamda iş yapılmıştır.
Buna göre bazı eylemler aşağıda verilmiştir.
I. Havada serbest bırakılan topun yere düşmesi
II. Yerdeki kitabın rafa konulması
III. Bahçe duvarının itilmesi fakat duvarı hareket ettirememek
Bu eylemlerden hangileri ile fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?
2.
Soru 2 ) Fizikte iş, kuvvet ile yer değiştirmenin çarpımı ile bulunur. Büyüklüğü 8 N olan bir kuvvet yere paralel olarak şekildeki gibi bloğa 3 m’lik yol boyunca uygulanıyor.
Buna göre kuvvetin yaptığı iş kaç j’dür? (Sürtünmeler önemsiz)
3.
Soru 3 )Güç birim zamanda yapılan iştir. İşin zamana bölümü ile bulunur.
Buna göre dakikada (60 s) 300 joule iş yapan bir motorun gücü kaç watt’tır?
4.
Soru 4 )Bir cismin hareket halindeki sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir.
Buna göre
I. Ağaçta duran ceviz
II. Rafta duran kitap
III. Bisikleti sürerek hareket ettiren çocuk
verilenlerden hangileri kinetik enerjiye örnektir?
5.
Soru 5 )Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi yenilenemez enerji kaynağıdır?
6.
Soru 6 ) Potansiyel enerji, bir cismin ağırlığı ile yerden yüksekliğinin çarpımı ile bulunur. Kütleleri eşit şekildeki K, L, M ve N cisimlerinden hangisinin potansiyel enerjisi en büyüktür?
7.
Soru 7 ) Oyuncak kamyonet K noktasından serbest bırakıldığında şekildeki KLM yolunu takip edip M noktasında durmaktadır.
Buna göre I. Kamyonet serbest bırakılmadan önce K noktasında potansiyel enerjiye sahiptir.
II. Kamyonet L noktasından geçerken kinetik enerjiye sahiptir.
III. Kamyonetin M noktasında sadece potansiyel enerjisi vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
8.
Soru 8 )Fırın gibi yüksek sıcaklığı olan yerlerin sıcaklığını ölçmek için hangi araç kullanılır?
9.
Soru 9 )Celcius termometresinde suyun donma sıcaklığı deniz seviyesinde 1 atm basınç altında kaç °C olarak kabul edilmiştir?
10.
Soru 10 )Öz ısı ile ilgili;
I. Birimi cal/g °C’dür.
II. Maddeler için ortak özelliktir.
III. Madde miktarına bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
11.
Soru 11 ) Eşit kütleli K, L ve M maddelerinin sıcaklıklarının verilen ısıya bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre maddelerin öz ısıları CK, CL ve CM arasındaki ilişki nasıldır?
12.
Soru 12 ) Kütleleri eşit K, L, M ve N maddelerine ait öz ısı değerleri tabloda verilmiştir.
Buna göre hangi maddeyi ısıtmak daha zordur?
13.
Soru 13 ) Saf bir maddeye ait zamana bağlı sıcaklık değişimi sütun grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre hal değişim sıcaklığı kaç °C’dür?
14.
Soru 14 )Bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
I. Sıcak su içine atılan kaşığın ısınması
II. Yanan sobanın odayı ısıtması
III. Güneşin dünyayı ısıtması
Bu örneklerden hangileri ısının iletim yoluyla yayılmasına örnektir?
15.
Soru 15 ) Yalıtkan sapları üzerinde duran elektrik yüklü K ve L küreleri şekildeki gibidir.
K ve L küreleri birbirlerine dokundurulup ayrıldığında K’nin son yükü kaç q olur?
16.
Soru 16 )Bazı yargılar aşağıda verilmiştir.
I. Elektron alan cisimlerde negatif yük fazlalığı oluşur.
II. Elektron veren cisimlerde pozitif yük fazlalığı oluşur.
III. Proton alan cisimlerde pozitif yük fazlalığı oluşur.
Bu yargılardan hangileri doğrudur?
17.
Soru 17 ) Nötr K ve L iletken cisimlerine artı yüklü M küresi şekildeki gibi yaklaştırılıyor.
M küresi uzaklaştırılmadan K ve L cisimleri yalıtkan saplarından tutularak ayrılırsa K ve L cisimleri hangi cins yükle yüklenirler?
K <----> L
18.
Soru 18 ) Şekildeki +q yükünün kendisinden dkadar uzaktaki bir K noktasında oluş turduğu elektriksel alan E’dir.
Buna göre +2q yükünün d kadar uzaktaki elektriksel alanı kaç E olur?
19.
Soru 19 )Elektrik yükleri q1 ve q2 olan iki kürenin arasındaki uzaklık d birbirlerine uyguladıkları kuvvet F kadardır.
Buna göre F kuvvetini azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
20.
Soru 20 )Plastik çubuk yün kumaşa sürtüldükten sonra
I. Çubuk ve kumaş aynı cins elektrik yükü ile yüklenir.
II. Çubuk ve kumaş farklı cins elektrik yükü ile yüklenir.
III. Çubuğun ve kumaşın toplam yükleri sıfırdır.
yargılarından hangileri doğrudur?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Fizik 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Fizik 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Fizik 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Fizik 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Fizik 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Fizik 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Fizik 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Fizik 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Fizik 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Fizik 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019