Açık Lise Fizik 3 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
18 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Katı cisimlerde basınç etkisi cismin ağırlığının yüzey alanına oranı ile hesaplanır.Buna göre Hülya ayakta dururken zeminde oluşturduğu basınç P’dir.
Hülya tek ayak üzerinde durunca yeni oluşan basınç kaç P olur?
2.
question
3.
Soru 3 ) Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Basıncın etkisini, yüzey alanını büyüterek veya küçülterek değiştirebiliriz.
Buna göre,
I. Çivinin ucunun sivri olması
II. Karda yürürken kar ayakkabısı giyilmesi
III. İş makinelerinin tekerlerinin yere değen kısmının kalın ve büyük olması
ifadelerinden hangileri basınç etkisini azaltmak için kullanılmıştır?
4.
Soru 4 ) Otomobil lastiklerinin basıncı aşağıdaki hangi ölçme aracı ile ölçülür?
5.
Soru 5 ) Durgun sıvı basıncı ile ilgili olarak,
I. Sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır.
II. Kabın sıvıyla temas yüzeyine diktir.
III. Kabın şekline ve sıvının miktarına bağlı değildir.
ifadelerden hangileri doğrudur?
6.
Soru 6 ) Aşağıdakilerden hangisi açık hava basıncıyla çalışan araçtır?
7.
question
8.
question
9.
Soru 9 ) Elektrik yüklerinin temel özellikleriile ilgili aşağıdaki hangi ifade doğ rudur?
10.
Soru 10 ) Okulda yapılan bir deneyde nötr cam çubuğu nötr yünlü kumaşa sürtersek cam çubuk yünlü kumaşa elektron verir.
Bu durumda cam çubuk ve yünlü kumaş hangi cins yükle yüklenir?
Cam Çubuk < ------ > Yünlü Kumaş
11.
Soru 11 ) Bir maddenin elektron sayısı değiştirilerek yük dengesinin bozulmasına elektriklenme denir.
Buna göre,
I. Sürtünme ile
II. Dokunma ile
III. Etki ile
verilenlerden hangileriyle elektriklenme gerçekleşir?
12.
question
13.
Soru 13 ) Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımını en iyi ileten maddedir?
14.
Soru 14 ) Aralarındaki mesafe d olan q1 ve q2 yüklerinin elektriksel etkileşim kuvveti F = k . ( (q1 . q2) / (d²) ) dir.
Buna göre mesafe 3d olduğunda elektriksel etkileşim kuvveti kaç k . ((q1 . q2) / (d²)) dir?
15.
question
16.
Soru 16 ) Bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı iletkenin direnci ile iletken üzerinden geçen akım şiddetinin çarpımı ile hesaplanır.
Buna göre direnci 10 Ω ve üzerinden geçen akım şiddeti 2A olan bir telin uçları arasındaki potansiyel farkı kaç volttur?
17.
Soru 17 ) Elektrik enerjisiyle çalışan bir ütünün elektriksel gücü, ütüye uygulanan gerilim ve ütüden geçen akım şiddetinin çarpımı ile hesaplanır.
Buna göre 220 V’luk gerilimle çalı şan ütüden geçen akım şiddeti 2A ise ütünün gücü kaç watt olur?
18.
Soru 18 ) Aşağıdaki cisimlerden hangisini mıknatıs çeker?
19.
question
20.
Soru 20 ) Dünya’nın manyetik alanı ile ilgili;
I. Dünya’nın neresinde olursa olsun pusula ibresi daima kuzey-güney doğrultusunu alır.
II. Dünya, içinde çubuk mıknatıs bulunan bir küre gibidir.
III. Dünya’nın manyetik alanı Güneş’ten savrulan nükleer parçacıkları saptırarak yeryüzünü bu zararlı parçacıklardan korur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Fizik 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Fizik 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Fizik 3 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Fizik 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Fizik 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Fizik 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Fizik 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Fizik 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Fizik 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Fizik 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019