Açık Lise Fizik 3 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Sıvılarda basınç sıvının yoğunluğuna (t), sıvının derinliğine (h) ve yer çekim kuvvetine (g) bağlıdır.
Buna göre denizin yüzeyinden derinleredoğru yüzerek inen dalgı cın üzerine etki eden basınç nasıl değişir?
2.
Soru 2 )Aşağıdaki ifadelerden hangisinin basınçla ilişkisi yoktur?
3.
Soru 3 )Katılarda basınç kuvveti katının ağırlığına eşittir. Okul bahçesinde dik olarak ayakta duran Oya’nın bahçe zeminine uyguladığı basınç kuvvetinin büyüklüğü F’dir.
Oya ayağının birini kaldırarak tek ayak üzerinde durduğunda basınç kuvveti (F) niceliği nasıl değişir?
4.
Soru 4 )Kapalı bir kap içerisindeki gaz basıncı hangi araç ile ölçülür?
5.
Soru 5 )Sıvılarda basınç P = h . t . g bağıntısı ile bulunur.
Buna göre yoğunluğu 1000 kg/m3 olan göldeki suyun yüzeyinden 6 m aşağıdaki su basıncı kaç pascaldır? (g=10 N/kg alınacak)
6.
Soru 6 )Havadaki ağırlığı 4N olan bir kaya parçası su içerisinde dinamometre ile ölçülse ağırlığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
7.
Soru 7 )Sıvı içerisindeki bir cisme sıvı tarafından aşağıdan yukarıya doğru bir kuvvet uygulanır.
Buna ne ad verilir?
8.
Soru 8 ) Şekildeki sıvılı sistem dengededir.
Ağırlığı önemsiz pistonların kesit alanları oranı A1 /A 22 = 1/6 olduğunagöre L’nin ağırlığı K’nin ağırlığı nın kaç katıdır?
9.
Soru 9 ) Eşit kütleli X, Y ve Z cisimleri bir sıvıda şekildeki gibi dengededir.
Buna göre cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri FX, FY ve FZ arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?
10.
Soru 10 )Elektrik yüklerinin özellikleri ile ilgili;
I. Elektriklenmeyi sağlayan temel parçacık nötrondur.
II. Elektronlar cisimler arasında alınıp verilebilir.
III. Doğada iki cins elektrik yükü vardır. Elektron eksi proton artı yüklüdür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
11.
Soru 11 )Cisimlerin elektrikle yüklenmesi olayı;
I. Sürtünmeyle
II. Dokunmayla
III. Etkiyle (tesir ile)
verilenlerden hangileri ile gerçekleşebilir?
12.
Soru 12 ) Aralarında d kadar uzaklık bulunan şekildeki q1 ve q2 yüklerinin aralarındaki elektriksel kuvvet F’dir.
Yükler arası mesafe d olduğunda elektriksel kuvvet kaç F olur?
13.
Soru 13 ) Pozitif yüklü iki elektroskoba şekildeki gibi K cismi yaklaştırıldığında yaprakların biraz kapandığı (1. durum), L cismi yaklaştırıldığında yaprakların biraz daha açıldığı gözleniyor (2. durum).
Buna göre K ve L cisimlerinin yüklerinin işareti nedir?
K <----> L
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan maddelere örnek verilemez?
15.
Soru 15 )Noktasal yüklerin elektriksel alan çizgileri ile ilgili;
I. Herhangi bir noktadaki elektriksel alan vektörü o noktadan geçen elektriksel alan çizgisine teğettir.
II. Elektriksel alan çizgilerinin sayısı sonsuzdur.
III. Elektriksel alan çizgileri negatif yüklerden başlayıp pozitif yüklerde son bulacak şekilde olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
16.
Soru 16 )Bir metal telin direnci;
I. boyuna
II. kesitine
III. cinsine
verilerinden hangilerine bağlıdır?
verilenlerden hangilerine bağlıdır?
17.
Soru 17 )Direnci 50 Ω olan ısıtıcı prize takıldığında ısıtıcıdan geçen akım 4 A oluyor.
Buna göre prizin gerilimi kaç volttur?
18.
Soru 18 ) Şekildeki devrede özdeş ampullerin her birinin direnci 3 ’dur.
Buna göre devredeki K, L, M ve N ampullerinin hangisinden en fazla akım geçer?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımının manyetik etkisinden yararlanılarak çalışan araçlara örnek verilemez?
20.
Soru 20 )Direnci 30Ω olan bir iletkenden 1 A akım geçmektedir.
Bu iletkenin gücü kaç Watt olur?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Fizik 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Fizik 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Fizik 3 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Fizik 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Fizik 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Fizik 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Fizik 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Fizik 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Fizik 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Fizik 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019