Açık Lise Seçmeli Fizik 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )
Aynı düzlemde verilen K ve L vektörlerinin toplamı (K + L) kaç birimdir?
(Birim kareler eşit bölmelendirilmiştir.)
2.
Soru 2 )
Aynı düzlemde X,Y,Z ve T vektörleri verilmiştir.
Buna göre hangisi en büyük vektördür?
(Birim kareler eşit bölmelendirilmiştir.)
3.
Soru 3 )
Şekildeki K aracı batıya doğru 30 m/s hızla L aracı da batıya doğru 20 m/s hızla gitmektedir.
Buna göre K aracındaki gözlemci L aracını hangi hızla hangi yöne gidiyor görür?
4.
Soru 4 )Suya göre hızı 1 m/s olan yüzücü akıntı hızı 3 m/s olan nehirde akıntı ile aynı yönde yüzüyor.
Yüzücünün yere göre toplam hızı kaç m/s dir?
5.
Soru 5 )
Sürtünmesiz bir düzlemde duran şekildeki 2 kg’lık cisme 50 N’luk kuvvet etki etmektedir.
Buna göre cisme etki eden net kuvvet kaç N’dur?
6.
Soru 6 )
1 kg kütleli cisme ait ivme‒zaman grafiği şekildeki gibidir.
Cismin 5. saniye sonunda ivmesi kaç m/s2 ’dir?
7.
Soru 7 )
Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki makara sistemi serbest bırakılıyor.
Buna göre sistemin ivmesi kaç m s/2 ’dir? (g=10 N/kg)
8.
Soru 8 )
Eğim açıları sırasıyla α,2α ve α olan sürtünmesiz eğik düzlemlerin tepesinden bırakılan m, 2m ve 2m kütleli cisimlerin ivmeleri sırasıyla a1, a2 ve a3 tür.
Buna göre ivmelerin büyüklükleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
9.
Soru 9 )
Bir arabaya ait hız‒zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre I. Arabanın hızı her saniyede 2 m/s artmaktadır.
II. Arabanın (0-4) saniyedeki yer değiştirmesi 16 m’dir.
III. Arabanın ivmesi 6 m/s2 dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
10.
Soru 10 )
Bir doğru boyunca hızlanan cisme ait hız‒zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre ivme‒zaman grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru çizilmiştir?
11.
Soru 11 )
Ömer düz bir pistte kumandalı arabasını bir doğru boyunca hareket ettirmektedir. Harekete ait hız değerleri tablodaki gibidir.
Buna göre çizilen hız‒zaman grafiği hangisi gibi olur?
12.
Soru 12 )Trafik lambasına 16 m/s hızla yaklaşan bir araba sürücüsü trafik lambasının kırmızıya döndüğünü görünce frene basıyor.
Araba durunca hızı kaç m/s olur?
13.
Soru 13 )Yerden h kadar yükseklikten yatay doğrultuda V0 hızıyla atılan bir cismin yatay atış hareketi için
I. Yatay ve düşey doğrultuda iki boyutta hareket eder.
II. Yatay doğrultudaki hızı sabit hızlıdır.
III. Düşey doğrultuda serbest düşme hareketi yapar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
14.
Soru 14 )Hava direnç kuvveti;
I. Cismin hızına
II. Cismin yüzeyinin büyüklüğüne ve cinsine
III. Havanın öz kütlesine
verilenlerden hangilerine bağlıdır?
15.
Soru 15 )
Yerden 4 m yükseklikte M noktasından serbest bırakılan 1 kg’lık taş şekildeki gibi yerdeki K noktasından 6 m/s hızla geçiyor.
Buna göre sürtünme nedeniyle ısıya dönüşen enerji kaç joule’dür?
(g=10 m/s2 )
16.
Soru 16 )
Sürtünmelerin önemsenmediği sabit makara ile kurulan şekildeki sistemde 30 N’luk cismi yukarı kaldırmak için uygulanması gereken kuvvet kaç Newton’dur?
17.
Soru 17 )Çarpışma öncesinde ve sonrasında, toplam momentum ve toplam kinetik enerji sabit kalıyorsa bu tür çarpışmalara esnek çarpışma denir.
Buna göre
I. Esnek çarpışmada kinetik enerji korunur.
II. Esnek çarpışmada momentum korunur.
III. Esnek çarpışmalarda momentum vektörel bir büyüklüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
18.
Soru 18 )Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisme 3 N’luk yer çekim kuvveti 2s etki ediyor.
Buna göre cisme verilen itme kaç N.s’dir?
19.
Soru 19 )
Şekildeki dairesel levha düşey düzlemde K noktası etrafında dönebilmektedir.
Buna göre hangi kuvvet levhayı tek başına döndüremez?
20.
Soru 20 )Palangalar ile ilgili;
I. Sabit ve hareketli makaralardan oluşur.
II. Gemilerde, inşaatlarda yüksek katlara malzeme çıkarmada kullanılır.
III. Palangalarda makara sayısı arttıkça kuvvet kazancı da artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Fizik 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Fizik 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Fizik 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Fizik 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Fizik 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Fizik 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Fizik 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Fizik 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Fizik 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Fizik 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Fizik 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Fizik 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Fizik 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Fizik 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Fizik 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019