Açık Lise Seçmeli Fizik 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
18 Şubat 2019
1.
question
2.
question
3.
Soru 3 ) Elektrik yüklü cisimler, yüklerinin cinsine göre birbirlerini iter veya çekerler.
Buna göre aralarında belirli bir uzaklık bulunan q₁ ve q₂ noktasal elektrik yüklerinin birbirlerine uyguladıkları etkileşme kuvveti aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
q₁ <-----> q₂ <-----> Kuvvet (F)
4.
Soru 4 ) Noktasal +q elektrik yükünün kendisinden d kadar uzaktaki noktada elektrik potansiyeli V = k . (q/d) bağıntısıyla bulunur. Birim SI’de volt’dur.
Buna göre 4q ve 2d uzaklıkta noktada elektriksel potansiyel kaç V dir?
(k: Coulomb sabitidir.)
5.
question
6.
question
7.
Soru 7 ) Sığaçları 2C, 3C ve 6C olan üç tane sığaç seri bağlanıyor.
Buna göre sığaçların eş değer sığası kaç C olur?
8.
Soru 8 ) Günlük hayatımızda vantilatör ve çamaşır makinesi gibi elektrikli ev aletlerinde kullanılan, elektrikenerjisini mekanik enerjiye dönüş türen araçlara ne ad verilir?
9.
Soru 9 ) Gerilim ve akımı değiştirebilen trafolardan çok küçük olan transformatörler hangi akımla çalışır?
10.
Soru 10 ) Transformatördeki primer ve sekonderin sarım sayıları ile giriş ve çıkış gerilimleri doğru orantılıdır.
Buna göre, primer sarım sayısı (Np) 500 ve sekonder sarım sayısı (Ns) 100 olan ideal bir transformatörün giriş gerilimi 220 Volt ise çıkış gerilimi kaç Volt’tur?
11.
question
12.
question
13.
Soru 13 ) Düzgün bir manyetik alan içinde üzerinden akım geçen tellere uygun koşullar sağlanırsa bir kuvvet etki eder.
F = B . i .L sin0 sini bağıntısı ile bulunur.
Bu kuvvete ne ad verilir?
14.
Soru 14 ) Bir araba, yerin manyetik alan şiddetinin düşey bileşenin 5.10−3 T olduğu bir bölgedeki yatay yolda 100 m/s sabit hızla hareket etmektedir.
Bu arabanın 2 m uzunluğundaki çelik dingilinin uçları arasında olu şan indüksiyon Emk’sı kaç V’tur?
15.
question
16.
Soru 16 ) Anlık değerinin zamana bağlı değişimi V = 5√2 nin 100 π t volt olan alternatif gerilim, 2 Ω’luk direncin uçlarına uygulanıyor.
Buna göre gerilimin frekansı kaç s−1’dir? (V = Vm sin2πft)
17.
question
18.
Soru 18 ) Günlük hayatta kullanılan transformatörler genellikle bir elektrik devresinde gerilimi düşürmek ve yükseltmek için kullanılır.
Buna göre aşağıdaki verilen örneklerin hangisinde transformatör kullanılmıştır?
19.
Soru 19 ) Alternatif akım ile ilgili,
I. Alternatif akım uzak yerleşim yerlerine az enerji kaybıyla aktarılır.
II. Alternatif akım doğru akıma dönüştürülebilir.
III. Günümüzde alternatif akım elektrostatik boya teknolojisinde, elektroliz çalışmalarında kullanılmaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
20.
question


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Fizik 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Fizik 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Fizik 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Fizik 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Fizik 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Fizik 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Fizik 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Fizik 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Fizik 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Fizik 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Fizik 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Fizik 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Fizik 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Fizik 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Fizik 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019