Açık Lise Seçmeli Fizik 4 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
18 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) “Atomlar negatif yüklü elektronlarıngömülü olduğu ve içinde pozitif yü kün düzgün olarak dağıldığı küreler şeklinde maddedir.” diyen bu söylemiyle atomun üzümlü keke benzeten ilk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Hidrojen atomunda bir elektronun toplam enerjisinin
En = -13,6 . (Z² / n² olduğu bilinmektedir.
Buna göre hidrojen atomunun temel hâldeki enerjisi kaç eV’tur?
3.
question
4.
Soru 4 ) Atom çekirdeğinde protonlar ve nötronlar bulunmaktadır.
Buna göre proton ve nötronun sembol gösterimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
5.
Soru 5 ) Evrenin oluşumuna ya da geleceğine dair birçok kuramın test edildiği Avrupa nükleer araştırma merkezi (CERN) hangi ülke sınırları içindedir?
6.
Soru 6 ) Bohr atom modeline göre,
I. Elektron yüksek enerjili bir seviyeden daha düşük alt enerji seviyesine inerken ışıma yapar.
II. Elektronun iki farklı enerji seviyesi arasında geçişi esnasında yayılan fotonun enerjisi iki seviye arasındaki enerji farkına eşittir.
III. Elektronlar çekirdek çevresinde ışıma yapmadan dönerler.
yargılarından hangileri doğrudur?
7.
question
8.
Soru 8 ) Atomlar,
I. Isı etkisiyle uyarabilir.
II. Elektronlarla uyarabilir.
III. Fotonlarla uyarabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
9.
Soru 9 ) Doğadaki;
I. Kütle çekim
II. Elektromanyetik
III. Güçlü nükleer
IV. Zayıf nükleer
kuvvetlerden hangileri temel kuvvettir?
10.
Soru 10 ) Nükleer fizik;
I. Nükleer enerji üretiminde
II. Tıpta teşhis ve tedavi yöntemlerinde
III. Jeoloji ve arkeolojide faydalanılan bir bilim dalıdır.
İfadelerinden hangileri doğrudur?
11.
Soru 11 ) Bir fotoselin katotuna ışık düşü rüldüğünde koparak devreden elektrik akımı geçmesine sebep olan parçacık aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 ) Frekansı f olan bir fotonun enerjisi E = h .f dir. Dalga boyu λ olan foton c ışık hızında hareket ederse frekansı f = c / λ olacaktır.
Buna göre fotonun enerjisinin h, c ve λ’ye bağlı bağıntısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
13.
question
14.
question
15.
Soru 15 ) Compton olayında foton ve elektron esnek çarpışma yapmaktadır.
Buna göre çarpışmadan sonra,
I. Momentum
II. Kinetik enerji
III. Kütle
niceliklerinden hangileri korunur?
16.
question
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi yarı iletken maddelere örnek gösterilebilir?
18.
Soru 18 ) Bazı görüntüleme cihazları aşağıda verilmiştir.
I. Manyetik rezonans cihazı
II. Tomografi cihazı
III. Ultrason cihazı
Bu cihazlardan hangileri modern fiziğin teknolojideki uygulamaları na örnek gösterilebilir?
19.
Soru 19 ) Bazı bilim merkezleri aşağıda verilmiştir.
I. TÜBİTAK
II. CERN
III. NASA
Bu bilim merkezlerinden hangileri ülkemizdedir?
20.
Soru 20 ) Günümüzde kullanılan teknolojik araçlardan;
I. MAGLEV trenleri,
II. parçacık hızlandırıcıları,
III. manyetik rezonans (MR) cihazı
hangilerinde süper iletken teknolojisi kullanılmaktadır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Fizik 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Fizik 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Fizik 4 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Fizik 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Fizik 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Fizik 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Fizik 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Fizik 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Fizik 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Fizik 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Fizik 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Fizik 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Fizik 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Fizik 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Fizik 3 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019