Açık Lise Seçmeli Fizik 4 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )
Çekirdeğin etrafında dolanan elektronlar vardır. Elektronlar geniş boşluklar bırakacak şekilde dağılmış hâldedir ve atomun büyük bir kısmı boşluktur.
Buna göre yukarıdaki şekilde gösterilen hangi bilim insanının geliştirdiği atom modelidir?
2.
Soru 2 )
Hidrojen atomunun kesikli tayfı sonucunda elde edilen bilgilere göre, Bohr’un geliştirdiği atom modelinde açısal momentumu ( Resim 1 ) eşitliği ile bulunur.
Buna göre açısal momentum,
I. Yörünge numarası (n)
II. Planck sabiti (h)
III. Pi sayısı ( π )
verilenlerden hangilerine bağlıdır?
3.
Soru 3 )Alfa ve beta bozunması yapan bir çekirdek uyarılmış durumdan kararlı hâle geçmesi için enerjisinin bir kısmını foton hâlinde yayınlar.
Bu yayılan enerji paketlerine ne ad verilir?
4.
Soru 4 )James Chadwick, bazı çekirdek tepkimeleri üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda çekirdekte protonlardan başka taneciklerin de bulunduğunu deneylerle belirledi.
Bu parçanıncıklar yüksüz fakat protonla yaklaşık aynı kütleye sahiptir.
Bu parçanıncıklara ne ad verilir?
5.
Soru 5 )Radyasyon kullanımının insan yaşamına olumlu ve olumsuz etkileri vardır.
Buna göre;
I. Kanserli hücreleri yok etmede kullanılması
II. İnsanların röntgenlerinin çekilmesinde ve tıp alanında kullanılması
III. Barajlarda su kaçaklarının tespit edilmesinde kullanılması
verilenlerden hangileri radyasyon kullanımının insan yaşamına olumlu ve faydalı etkilerindendir?
6.
Soru 6 )De Broglie’ye göre hareket eden her parçacığa eşlik eden dalganın dalga boyu hangi bağıntı ile bulunur?
7.
Soru 7 )
Havası boşaltılmış cam kap içindeki katot metaline ışık düşürdüğümüzde şekildeki gibi fotosel devrede ampermetre üzerinden i akımı geçer.
Geçen bu akıma (i) ne ad verilir?
8.
Soru 8 )İzafiyet (Görelilik) Teorisi’ne göre ışık hızına yakın hızlarda hareket eden gözlemcinin ölçtüğü;
I. Zaman aralığı, durgun gözlemciye göre daha uzundur.
II. Hareket doğrultusundaki uzunlukları, durgun hâldeki uzunluklara göre daha kısadır.
III. Bir cismin kütlesi, durgun gözlemciye göre de aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
9.
Soru 9 )Bir elektronunun bir voltluk potansiyel fark altında kazandığı enerjiye ne ad verilir?
10.
Soru 10 )Atomdan daha küçük veya atomu oluşturan parçacıklara atom altı parçacıklar denir.
Buna göre;
I. Baryonlar ve mezonlar hadronları oluşturur.
II. Kuarklar doğada diğer kuarklarla birlikte gruplar halinde bulunur.
III. Bir kuark ve anti kuarkın birleşimi ile baryonlar oluşur.
atom altı parçacıkla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?
11.
Soru 11 )Bir fotosele 9 eV’luk enerjiye sahip fotonlar gönderiliyor.
Koparılan elektronların kinetik enerjisi 3 eV olduğuna göre metalin bağlanma (eşik) enerjisi kaç eV’tur?
12.
Soru 12 )
Bir fotoelektrik olayda şekildeki gibi fotoelektronların maksimum kinetik enerji‒frekans grafiği veriliyor.
Buna göre;
I. A noktası eşik frekansıdır. (f0)
II. B noktası metalin bağlanma enerjisidir. (Eb)
III. Grafiğin eğimi a planck sabitini (h) verir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
13.
Soru 13 )
Compton x-ışınlarını metallerin serbest elektronları ile çarpıştırdı. Compton olayı gelen foton durgun kabul edilen elektronlar çarpıştığında elektron gelen foton (ışıma) doğrultusu ile a açısı yaparak saçılır. Saçılan foton ise geliş doğrultusu ile β açısı yaparak şekilde yoluna devam eder.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
14.
Soru 14 )Işık ile yapılan deneylerde ışığın hem tanecik model hem de dalga modeli olduğu ispatlanır.
I. Fotoelektrik olayı
II. Compton olayı
III. Girişim olayı
Buna göre hangileri ışığın tanecik modelini destekleyen fiziksel olaydır?
15.
Soru 15 )Günümüzün modern tıbbında hastalıkların tanısında ve tedavisinde hekimlere kılavuzluk etmek amacıyla mühendislerin geliştirdiği cihazlar kullanılır.
Buna göre;
I. manyetik rezonans görüntüleme cihazı,
II. tomografi cihazı,
III. ultrason cihazı
verilen cihazlardan hangileri biyomedikal cihaza örnektir?
16.
Soru 16 )İngilizcede “ışık yayan diyot” anlamına gelen, elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken devre elemanlarına ne ad verilir?
17.
Soru 17 )Elektronik araçlarda ve elektronik endüstrisinin temelini yarı iletkenler oluşturur.
Buna göre aşağıda verilen ifadelerin hangisi yanlıştır?
18.
Soru 18 )P tipi ve N tipi yarı iletken eklemden oluşan Güneş enerjisine dönüştüren araca ne ad verilir?
19.
Soru 19 )1 nanometre (nm) metrenin milyarda birine (10-9) karşılık gelir. Nanoteknoloji ile yaklaşık olarak nanometre boyutunda yapılan çalışmalardır.
Buna göre;
I. tıp ve sağlık,
II. uzay çalışmaları ve havacılık,
III. malzeme ve imalatı
verilenlerden hangileri nanoteknolojinin uygulama alanlarındandır?
20.
Soru 20 )Radyoskopi ve radyografi için genellikle 200-500 kV’luk hızlandırıcı gerilimlerle çalışan, bir çeşit ışın tüpünden elde edilen kısa, dalga boylu sert olan hangi ışınlardan yararlanılır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Fizik 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Fizik 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Fizik 4 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Fizik 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Fizik 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Fizik 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Fizik 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Fizik 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Fizik 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Fizik 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Fizik 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Fizik 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Fizik 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Fizik 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Fizik 3 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019