Açık Lise Seçmeli Girişimcilik 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
12 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) İhtiyaçlar hiyerarşisine göre insanın fizyolojik ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkan ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Müteşebbis ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 ) Üretim sırasında doğrudan kullanılmayan mallara ne denir?
4.
Soru 4 ) Aşağıdakilerden hangisi müteşebbisliğin en önemli özelliklerden birisidir?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerin teminat altına alınmış haklarından biri değildir?
6.
Soru 6 ) Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde aşağıdakilerden hangisi çıktı olarak kabul edilir?
7.
Soru 7 ) Aşağıdakilerden hangisi talebin özelliklerinden biri değildir?
8.
Soru 8 ) Etkili denetimin ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir?
9.
Soru 9 ) Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afet ve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 ) Satış sürecinin sunuş aşamasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
11.
Soru 11 ) Mal ve hizmet üretiminde insanların sarf ettikleri bedensel ve zihinsel çabalara ne denir?
12.
Soru 12 ) Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerde olması gereken özelliklerden değildir?
14.
Soru 14 ) İşletme kurma sürecinde devlet teşvikleri ve alınması gereken izinler, hangi araştırmaları kapsar?
15.
Soru 15 ) Girişimcilerin üretim elemanlarını bir araya getirip kâr amacıyla mal ve hizmet üretmek için oluşturdukları hukuki, mali ve örgütsel yapılara ne ad verilir?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel amaçlarındandır?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel işlevlerinden biridir?
18.
Soru 18 ) Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin ekonomik hayattaki önemini vurgular?
19.
Soru 19 ) Başka mal ya da hizmet üretiminde kullanılan mallara üretim malları denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi üretim mallarına örnek olur?
20.
Soru 20 ) İşletme kurma sürecinde, ön proje çalışmalarından kârlılık ve verimlilik sağlanacağı sonucu çıktığında hangi aşamaya geçilir?

Açık Lise Seçmeli Girişimcilik 1 sorularını görmektesiniz. 6 7 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan açık öğretim lisesi sınavlarında seçmeli dersler arasında yer alan Seçmeli Girişimcilik 1 dersinden başarılı olmanız için 20 sorudan en az 9 tanesine doğru cevap vermelisiniz. 2. dönem sınava girecek olan öğrenciler sınavlarına şimdiden hazırlanıyorlar. Sitemiz açık lise test çöz ile başarıyı hedefleyen öğrencilerimiz online testlere çalışıyor. Geçmiş dönem sınav sorularına çalışmak en iyi çalışma taktikleri arasında yer alıyor. Siz değerli öğrencilerimiz için 1. dönem sınav sorularına bakmanızı tavsiye ederiz.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019