Açık Lise Seçmeli Girişimcilik 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
9 Ekim 2019
1.
Soru 1 )İhtiyaçlar hiyerarşisine göre insanın fizyolojik ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkan ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Müteşebbis ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )Üretim sırasında doğrudan kullanılmayan mallara ne denir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi müteşebbisliğin en önemli özelliklerden birisidir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerin teminat altına alınmış haklarından biri değildir?
6.
Soru 6 )Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde aşağıdakilerden hangisi çıktı olarak kabul edilir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi talebin özelliklerinden biri değildir?
8.
Soru 8 )Etkili denetimin ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir?
9.
Soru 9 )Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afet ve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Satış sürecinin sunuş aşamasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
11.
Soru 11 )Mal ve hizmet üretiminde insanların sarf ettikleri bedensel ve zihinsel çabalara ne denir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerde olması gereken özelliklerden değildir?
14.
Soru 14 )İşletme kurma sürecinde devlet teşvikleri ve alınması gereken izinler, hangi araştırmaları kapsar?
15.
Soru 15 )Girişimcilerin üretim elemanlarını bir araya getirip kâr amacıyla mal ve hizmet üretmek için oluşturdukları hukuki, mali ve örgütsel yapılara ne ad verilir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel amaçlarındandır?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel işlevlerinden biridir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin ekonomik hayattaki önemini vurgular?
19.
Soru 19 )Başka mal ya da hizmet üretiminde kullanılan mallara üretim malları denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi üretim mallarına örnek olur?
20.
Soru 20 )İşletme kurma sürecinde, ön proje çalışmalarından kârlılık ve verimlilik sağlanacağı sonucu çıktığında hangi aşamaya geçilir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Girişimcilik 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Girişimcilik 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Seçmeli Girişimcilik 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Girişimcilik 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Girişimcilik 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Girişimcilik 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Girişimcilik 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Girişimcilik 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Girişimcilik 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Girişimcilik 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Girişimcilik 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Girişimcilik 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Girişimcilik 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Girişimcilik 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Girişimcilik 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019