Açık Lise Seçmeli Girişimcilik 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )İhtiyaçlar hiyerarşisine göre insanın fizyolojik ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkan ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Müteşebbis ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )Üretim sırasında doğrudan kullanılmayan mallara ne denir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi müteşebbisliğin en önemli özelliklerden birisidir?
5.
Soru 5 )Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde aşağıdakilerden hangisi çıktı olarak kabul edilir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerin teminat altına alınmış haklarından biri değildir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi talebin özelliklerinden biri değildir?
8.
Soru 8 )Etkili denetimin ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir?
9.
Soru 9 )Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afet ve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Satış sürecinin sunuş aşamasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
11.
Soru 11 )Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?
12.
Soru 12 )Tüm işletmelerde birimlerin çalışırken birbirleri ile uyumlu olması şartı, yönetimin temel işlevlerinden hangisi ile ilgilidir?
13.
Soru 13 )Sosyal sorumluluk ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin şirket olabilmesi için uygun bir şart değildir?
16.
Soru 16 )Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelliklerinden biri değildir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?
18.
Soru 18 )Daha önceden üretilip, üretimde kullanılan tüm değerlerin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satışın temel ilkelerinden biri değildir?
20.
Soru 20 )“ Açık hava reklamı” aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Girişimcilik 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Girişimcilik 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Girişimcilik 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Girişimcilik 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Girişimcilik 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Girişimcilik 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Girişimcilik 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Girişimcilik 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Girişimcilik 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Girişimcilik 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Girişimcilik 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Girişimcilik 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Girişimcilik 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Girişimcilik 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019