Açık Lise Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in ilk vahiyden önce Hira Mağarası’na gitme sebeplerinden biridir?
2.
Soru 2 )Hz. Peygamber ilk vahyi aldığında başından geçenleri endişe ile eşi Hz. Hatice’ye anlatmıştır. Hz. Hatice, Hz. Muhammed’de (sav.) bulunan birtakım özellikleri gerekçe göstererek Allah’ın kendisini utandırmayacağını söylemiş ve onu sakinleştirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice’nin gerekçe gösterdiği bu özelliklerden biri değildir?
3.
Soru 3 )Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Peygamber’in davet metodu hakkında bilgi vermektedir?
4.
Soru 4 )Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberliğineilk iman eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Hz. Peygamber’e inanmış, O’nu görmüş, sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak vefat etmiş olan kimselere ne ad verilir?
6.
Soru 6 )İslam’ın ilk dönemlerinde Kureyş kâfirleri bazı Müslümanların fakirliği ile “İçimizde Allah’ın lütfuna nail olanlar bunlar mı?” diyerek alay ediyorlardı. Hz. Peygamber ise insanlara Allah katındaki yüceliğin maddi zenginlikle değil, Allah’a olan samimiyetle olacağını anlatmaktaydı.
Aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Peygamber’in bu tutumuna örnek oluşturmaktadır?
7.
Soru 7 )“Sen, sana buyrulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme!”
(Hicr suresi, 94. ayet)
Bu ayette tebliğ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
8.
Soru 8 )Hz. Peygamber’in, Müslümanları hicret için Habeşistan’a yönlendirmesinde, Habeş hükümdarı Necaşi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin İslam’a karşı çıkma sebeplerinden biri değildir?
10.
Soru 10 )Müslümanların ilk defa Kâbe’desaf tutup namaz kılmaları aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?
11.
Soru 11 )Hz. Peygamber İslam’ı anlatmak için Taif’e gittiğinde büyük sıkıntılarla karşılaşmış, halk tarafından eziyete uğramış ve üzüntüyle Taif’ten ayrılmıştır. Fakat şehrin dışında sığındığı bağda kendisine üzüm getiren bir köle ile konuşup İslam’ı anlattığında o köle Müslüman olmuştur.
Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
12.
Soru 12 )Hz. Muhammed (sav.) hicretten önce Medinelilere İslam’ı öğretmesi için gönderdiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Hz. Peygamber’in Medine’ye hicreti esnasında yaptırdığı İslam’ın ilk mescidi aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Hz. Peygamber, Medine’ye hicretinden kısa bir zaman sonra sosyal, siyasal ve askerî açıdan toplumun temelini oluşturacak bir takım düzenlemelerde bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
15.
Soru 15 )Mescid-i Nebi öncelikle bir ibadet yeri olmakla birlikte ilmi faaliyetlerin yürütüldüğü eğitim kurumu, kararların alındığı meclis, yaralı askerlerin tedavisinde ve elçilerin kabulünde kullanılan bir mekândır.
Bu metne göre Mescid-i Nebi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
16.
Soru 16 )Hz. Peygamber’in katılmayıp bir sahabenin komutasında yapılan seferlere seriyye denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi seriyye olarak kabul edilir?
17.
Soru 17 )Medine’deki ekonomik hayatı Yahudilerin tekelinden kurtarmak için Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisini uygulamıştır?
18.
Soru 18 )Mekkeliler ile Müslümanların yaptığı son savaş aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Hz. Peygamber’in Mescid-i Dırar’ı ortadan kaldırtma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in İslam’a davet için gönderdiği elçiyi şehit ederek Mute Savaşı’na sebep olmuştur?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019