Açık Lise Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 3 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
Soru 1) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in doğduğu çevrenin özellikleri arasında sayılamaz?
2.
Soru 2) Kur’an’da belirtildiğine göre puta tapanlar, “ ... Biz bunlara sadece bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz...” diyorlardı. (Zümer suresi, 3.ayet)
Metinde hakkında bilgi verilen kişilere ne ad verilmiştir?
3.
Soru 3) “Ben babam İbrahim’in duası, annem Âmine’nin rüyası ve kardeşim İsa’nın müjdesiyim.” diyen peygamber aşa- ğıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4) Yemen valisi Ebrehe, Kâbe’yi ziyarete giden insanları Yemen’e çekmek için Kâbe’ye alternatif görkemli bir mabet yaptırdı. Fakat kimse bu mabede ilgi göstermedi. Buna kızan Ebrehe, Kâbe’yi yıkmak için büyük bir ordu ile harekete geçti.
Hz. Muhammed’in (sav.) doğduğu sene gerçekleşen bu olaya ne ad verilir?
5.
Soru 5) Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki yakınlarından hangisi, o doğmadan önce vefat etmiştir?
6.
Soru 6) Allah’a yemin ederim ki ben sizin Allah’tan en çok korkanınız ve ona en saygılı olanınızım. Fakat ben bazen oruç tutuyor, bazen tutmuyorum. Gece hem namaz kılıyor hem de uyuyorum. Ve ben evliyim, eşim, ailem var.
Bunlar benim sünnetimdir. Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
7.
Soru 7) “Yaratan Rabbi’nin adıyla oku! O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabb’in, en büyük kerem sahibidir.” (Alak suresi, 1-5 ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdaki kavramlardan hangisine ulaşılamaz?
8.
Soru 8) Peygamberimizin amcası Ebu Talip ve eşi Hz. Hatice’nin vefat ettiği yıla ne denir?
9.
Soru 9) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in toplum sağlığını korumaya yönelik uygulamalarından biridir?
10.
Soru 10) Kişi, yemek yiyeceği zaman midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe ve üçte birini nefes alıp vermeye ayırmalıdır.
Bu hadiste, özellikle aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir?
11.
Soru 11) Müminin durumu gıpta ve hayranlığı- na değer. Çünkü onun her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur.
Bu hadiste Müminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
12.
Soru 12) Kur’an-ı Kerim’de musibetler kar- şısında sabrıyla örnek olduğu ve daima Allah’a yöneldiği belirtilerek övülen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13) “...Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın...” (Bakara suresi, 195.ayet)
Bu ayet sağlık konusundaki aşağıdaki tavsiyelerden hangisi ile doğrudan ilişkili değildir?
14.
Soru 14) Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
Bu söz aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemini vurgulamaktadır?
15.
Soru 15) Kim Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın resulü olduğuna şahitlik ederse Allah ona cehennemi haram kılar.
Bu hadiste dikkat çekilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16) Dostunu severken ölçülü sev, gü- nün birinde senin düşmanın olabilir. Düşmanına da ölçülü davran çünkü günün birinde senin dostun olabilir.
Bu hadiste dikkat çekilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17) • Cahiliye dönemi savaşlarındandır.
• Yasak savaşlar anlamına gelir.
• Zilkade, zilhicce, muharrem ve recep aylarında yapılmışlardır.
Hakkında bilgi verilen savaşlar aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
18.
Soru 18) Mekke’de haksızlığa uğrayan ve kimsesi olmadığı için ezilen insanların haklarını savunmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuş- tur?
19.
Soru 19) Aşağıdakilerden hangisi insan duygularındaki aşırılığa örnek verilebilecek kavramlardan biri değildir?
20.
Soru 20) Aşağıdaki hadislerden hangisi harcamalarda dengeli ve tutumlu olma konusuyla ilişkilendirilebilir?

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 2 başlıklı makalemizde 2017 yılı Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 2 soruları, açık lise ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

Google Aramaları

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019