Açık Lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )• Güçlü olanlar zayıf ve kimsesizleri ezerdi.
• Bazı kabilelerde kadınlara hiç değer verilmezdi.
• Erkekler kız çocuğu babası olmaktan utanırdı.
Hakkında bilgi verilen İslam öncesi bu döneme ne ad verilir?
2.
Soru 2 )İslamiyet’ten önce Hz. Peygamber’in doğduğu çevrede evli kadın ancak çocuk doğurduktan sonra aileden sayılırdı. Kız çocukları değersiz, erkek çocukları ise bir övünç kaynağı sayılırdı.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında sayılamaz?
3.
Soru 3 )İslam öncesi Arap toplumunda; güç lüler zayıfları ezer, haklı olan hakkını alamaz, kadınlara da mirastan hakları verilmezdi. Bununla beraber onlarda bazı güzel özelliklere de rastlanmaktaydı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arapların sahip olduğu özelliklerden biri olamaz?
4.
Soru 4 )On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi,
Kumdan, ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi!
Lâkin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler,
Kaç bin senedir hâlbuki bekleşmedelerdi!

Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
5.
Soru 5 )628 yılında Kâbe’yi ziyaret etmek için Müslümanlarla yola çıkan Hz. Peygamber, amaçlarının sadece Kâbe’yi tavaf olduğunu, savaşmak için gelmediklerini anlatması için Mekkelilere bir elçi göndermiştir.
Gönderilen bu elçi aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Bir yerde bulaşıcı hastalık görürseniz, oraya girmeyiniz. Bulaşıcı hastalık bulunan bir yerdeyseniz oradan da çıkmayınız.
Bu hadiste dikkat çekilen konu aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )“Temizlik imanın yarısıdır.” hadisi, aşağıdaki davranışlardan hangisi için dayanak oluşturmaz?
8.
Soru 8 )“Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış.”
Bu hadiste vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )İslami kaynakların “Tıbb-ı Nebevi” bölümü aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgilidir?
10.
Soru 10 )Hz. Peygamber’in vefatına yakın rahatsızlığı arttığında mescittenamaz kıldırması için yerine gö revlendirdiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisinin gıyabi cenaze namazını kılmıştır?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi inanç yönünden sapma ve dengesizliği ifade eden kavramlardan biri değildir?
13.
Soru 13 )“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”
Bu ayette Hz. Muhammed’in (sav.) hayatıyla ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi anlatılmaktadır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi dengenin bozulmasıyla ortaya çıkan duygulardan biridir?
15.
Soru 15 )İktisat eden fakirlik çekmez.
Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmiştir?
16.
Soru 16 )Hicretten önce Akabe’de Hz. Muhammed (sav.) ile görüşen kişiler aşağıdaki kabilelerden hangisine mensuptur?
17.
Soru 17 )Putperest Araplar, Yüce Yaratıcı olarak Allah’a inanır, aynı zamanda putlara da tapar, bunların Allah ile aralarında aracı olduklarını söylerlerdi.
Kur’an-ı Kerim bu şekilde bir inanmayı aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirmiştir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerden biri değildir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in koruyucu hekimlik anlayışıyla uyuşmaz?
20.
Soru 20 )Hz. Muhammed’in (sav.) doğduğu dönemdeki Mekke şehri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Peygamberimiz`in Hayatı 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019