Açık Lise Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 4 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
Soru 1) “Dinde zorlama yoktur, artık hak ile batıl iyice ayrılmıştır...” (Bakara suresi, 256.ayet)
“De ki hakikat Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin...” (Kehf suresi, 29.ayet)
Bu ayetlerin ortak vurgusu aşağı- dakilerden hangisidir?
2.
Soru 2) Ebu Hureyre, Hz. Peygamber hakkında; “Ben Allah Resulü’nden daha fazla arkadaşlarıyla istişare eden birini görmedim.” demiştir.
Ebu Hureyre, bu sözüyle Hz. Peygamberin aşağıdaki özelliklerinden hangisini ifade etmiştir?
3.
Soru 3) İslam; hırsızlık, faiz ve rüşvet gibi davranışları yasaklayarak aşağı- daki haklardan hangisini güvence altına almayı amaçlamıştır?
4.
Soru 4) Bir Müslümanın izinsiz olarak bir başkasının evinin içini gözetlemesi helal değildir. Böyle yapan, günah işlemiş olur.
Bu hadiste, aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine işaret edilmektedir?
5.
Soru 5) Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır konuşsun ya da sussun.
Bu hadis aşağıdaki özgürlüklerin hangisinde uyulması gereken tutumu tavsiye etmektedir?
6.
Soru 6) Bir yerde bulaşıcı hastalık görürseniz, oraya girmeyiniz. Bulaşıcı hastalık bulunan bir yerdeyseniz oradan çıkmayınız.
Bu hadis ile aşağıdaki haklardan hangisinin korunması amaçlanmıştır?
7.
Soru 7) Hz. Peygamber bir gün sahabeleriyle otururken yanlarından bir cenaze geçtiğini görünce ayağa kalktı. Yanındakiler, “Ey Allah’ın Resulü! Bu bir Yahudi cenazesidir.” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber “O bir insan değil midir?” dedi
Bu örnekten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
8.
Soru 8) Hz. Peygamber’in, kabileciliğin doğurduğu kin ve öfke duygularını ortadan kaldırarak yerine kardeşlik esasına dayanan bir toplum inşâ etme hedefi, aşağıdaki yönetim ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?
9.
Soru 9) Yüce Allah, peygamberlerini içinde yaşadıkları topluma doğru yolu göstermekle görevlendirmiştir. Bununla beraber bazılarına, içinde yaşadıkları topluma hükümranlık etme görevi de verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu peygamberlerden biridir?
10.
Soru 10) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in yönetim ilkeleri arasında yer almaz?
11.
Soru 11) Kadın ve erkek birbirinin tamamlayıcısı ve destekçisidir. Nitekim Hz. Peygamber, kadın ve erkeği bir bü- tünün birbirini tamamlayan parçaları olarak görmüştür.
Parçada kadın ve erkek arasında olması gereken kavramlardan hangisine vurgu yapılmıştır?
12.
Soru 12) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in aile içindeki davranışları arasında yer almaz?
13.
Soru 13) Hz. Peygamber, yönetimindeki yoksulları ve kimsesizleri daima gözetirdi. Hiç kimse dilenmeye ve açlıktan ölmeye terk edilmezdi. O, zenginlerin zekâtlarını devlet eliyle toplayarak fakirlere dağıtırdı. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi, sadaka vermeyi ve dayanışmayı teşvik ederdi. Birbirini seven ve birbiriyle paylaşan bir toplum oluşturmayı hedeflerdi.
Buna göre Hz. Peygamber’in aşa- ğıdakilerden hangisini hedeflediği söylenir?
14.
Soru 14) İslam’ın ilk yıllarında halkın yöneticilerine bağlılığını bildirmesi ve hukuktan ayrılmadığı sürece itaat edeceğine söz vermesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
15.
Soru 15) Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu
Gelir de adl-i İlahi sorar Ömer’den onu
Bu dizelerde, bir yöneticide bulunması gereken niteliklerden hangisi vurgulanmaktadır?
16.
Soru 16) İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.
Bu hadisi kendisine ilke edinen bir yöneticiden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?
17.
Soru 17) Onların işleri aralarında danışma iledir. (Şûrâ suresi, 38.ayet)
Bu ayete göre bir yöneticinin aşağıdakilerden hangisine göre hareket etmesi gerekmektedir?
18.
Soru 18) Ey İnsanlar! Allah’a karşı gelmekten sakının, şeytana aldanmayın. Ben Abdullah’ın oğlu Muhammed’im, Allah’ın kulu ve elçisiyim. Allah’a yemin olsun ki beni Allah’ın bana verdiği mertebenin üstüne çıkartmanızı asla istemem.
Hz. Peygamber’in bu hadis ile insanları uyardığı asıl konu aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19) “Allah size, mutlaka emanetleri ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” (Nisa suresi, 58.ayet)
“... Allah’a yemin olsun ki kızım Fatıma dahi hırsızlık yapsaydı ona ceza verirdim.”(Hadisi şerif)
Bu ayet ve hadiste vurgulanan ortak ilke aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20) Kur’an-ı Kerim’de bir iffet örneği olarak övgüyle bahsedilen kadın aşağıdakilerden hangisidir?

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 3 başlıklı makalemizde 2017 yılı Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 3 soruları, açık lise ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019