Açık Lise Ingilizce 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
27 Kasım 2018
1.
question
2.
Soru 2 ) Matt : ________?
John : No, there isn’t.
3.
Soru 3 ) I give money to my classmate because he ________gives it back.
4.
Soru 4 ) Josh : Excuse me, ________is the city museum?
Adam : Go straight ahead and then turn right. It is on your right.
5.
Soru 5 ) ________a hospital near here?
6.
question
7.
Soru 7 ) I am making a cake and my brother is watching _______.
8.
Soru 8 ) There is ________dog in the garden.
9.
Soru 9 ) ________plays computer games in the evenings.
10.
Soru 10 ) Linda : ________do you go to school?
Mary : By school bus.
11.
Soru 11 ) Jack : How often do you visit your grandparents?
Tom : _________.
12.
Soru 12 ) William : It is very hot here.
Johnson : Please, ________ the windows.
13.
Soru 13 ) Martin : ________are my glasses?
Timothy : They are on the table.
14.
Soru 14 ) My friends are camping now. ________ are in Alanya.
15.
Soru 15 ) My father ________ to a sports club twice a week.
16.
Soru 16 ) My brother and I went to England together ________month.
17.
Soru 17 ) Gilbert : Where _______?
Fatih : I am from Turkey.
18.
Soru 18 ) Aslı : What nationality is he?
Molly : ________.
19.
Soru 19 ) Maria : _________ ?
Tony : Here it is.
20.
Soru 20 ) Carl : ________ ?
Ted : Two.

Açık Lise Ingilizce 1 Test çöz başlıklı sayfamızda Ingilizce 1 sorularını çözebilirsiniz. Açık lise sınavlarında Ingilizce 1 dersinden başarılı olmak için Ingilizce 1 testiniz çözünüz. 2017 yılında yapılmış olan 3. dönem sınavından 20 adet soru bulunuyor bu soruların içerisinden 9 adet soruya doğru cevap verdiğinizde bu dersten başarılı olmuş olacaksınız. Açık Lise Test Çöz sitemizde yapılacak olan 1. dönem sınalarında 2. dönem sınlarında ve 3. dönem sınavlarında Ingilizce 1 dersinden sınava girecek olan öğrencilerimize başarılar dileriz. Online soru çöz olarakta bulabileceğimiz en iyi site Ingilizce 1 dersini çözünüz.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019