Açık Lise Ingilizce 6 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
27 Kasım 2018
1.
Soru 1 ) I used to _________ too much coffee when I was a student.
2.
Soru 2 ) Anthony : ________?
Martin : I am sorry, you can’t.
3.
Soru 3 ) Melinda : Could you open the window, please?
Amanda : ________.
4.
Soru 4 ) Ted :________?
Josh : Go straight ahead and turn right, it’s next to the bank.
5.
Soru 5 ) Thomas : Could you help me with the dishes, please?
Mary : ________.
6.
Soru 6 ) Martha is a very successful student, she _________ studies before the class.
7.
Soru 7 ) My mother hates tea, she ________ drinks it.
8.
Soru 8 ) I have never _________ in England before.
9.
Soru 9 ) Joshua goes to the cinema ________.
10.
Soru 10 ) My brother will be doctor ________.
11.
Soru 11 ) ________ she comes today, we will go to the library.
12.
Soru 12 ) I will ___ _____ a new computer if I ________ money.
13.
Soru 13 ) If you ________ harder, you will _________ your project.
14.
Soru 14 ) If I _________ rich, I would _________ abroad.
15.
Soru 15 ) I feel relaxed _________ I finish my homework.
16.
Soru 16 ) You should wash your hands _________ you have dinner.
17.
Soru 17 ) I had gone to school _________ the class started.
18.
Soru 18 ) I know _________ the train leaves.
19.
Soru 19 ) This is the mobile phone _________ I bought in America.
20.
Soru 20 ) I saw a man _________ was very tall.

Açık Öğretim Lisesi Ingilizce 6 test çöz ile geçmiş dönem sorularını çözebilirsiniz. İngilizce dersinden  1 2 3 4 5 6 7 ve 8 derslerinin içerisinde yer alan Ingilizce 6 sınavında başarılı olmanız için 20 sorudan 9 doğru cevap vermeniz gerekir. Ayrıca Ingilizce 6 dersinden 4 yanlış 1 doğruyu götürmüyor. Açık Lise okuyan öğrenciler bu konu hakkında tereddüt yaşamaktadır. Ayrıca bir diğer konuda Açık Öğretim Lisesi sınavlarında Ingilizce 6 dersinden başarı notunu 50 olarka biliyorlar. Açık lise Ingilizce 6 dersinden başarılı olmanız için 45 puan yeterli olup bu diğer tüm dersler için geçerlidir.

Açık Lise Test Çöz yapılacak olan 2019 açık lise sınavlarından başarılar dileriz.

Bir önceki yazımız olan Ingilizce 5 başlıklı makalemizde 2017 yılı Ingilizce 5 soruları, açık lise ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019