Açık Lise Ingilizce 8 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
27 Kasım 2018
1.
Soru 1 ) Akın ________ to Bursa this time tomorrow.
2.
Soru 2 ) Don’t go out ________ you feel bad.
3.
Soru 3 ) If you ________ ice, it melts.
4.
Soru 4 ) My father will buy a computer for me if I ________ the class.
5.
Soru 5 ) If I were you, I ________ hard to finish the project.
6.
Soru 6 ) Melinda could go abroad if she _________ a passport.
7.
Soru 7 ) ________ the fact that he was poor, he could not buy a car.
8.
Soru 8 ) We will be in Erzurum this time _________.
9.
Soru 9 ) Put the car ________ you can find it easily.
10.
Soru 10 ) Robert goes to bed early ________ he is very old.
11.
Soru 11 ) Last year, I studied hard __________ graduate from the university.
12.
Soru 12 ) ________ I finish my homework, I feel very happy.
13.
Soru 13 ) They will work ________ they can.
14.
Soru 14 ) I know ________ you did last summer.
15.
Soru 15 ) You won’t get fat ________ you do exercise.
16.
Soru 16 ) I will go to Jamaica ________ I have enough money.
17.
Soru 17 ) Our garden is always ________ by my brother.
18.
Soru 18 ) The Great Wall of China was built ________ the ancient Chinese.
19.
Soru 19 ) The thief was ________ by the police.
20.
Soru 20 ) Our car hasn’t been ________ yet.

Ingilizce 8 dersinden 20 adet soru bulunuyor. Açık öğretim lisesinde okuyan öğrencilerin Ingilizce 8 dersinden başarılı olabilmesi için en az 9 soruya doğru cevap vermesi gerekir. Açık Lise Test Çöz sitemizde yer alan Ingilizce dersine ait binlerce soru ve cevap bulunuyor. Bu sorular Açık Öğretim Lisesi geçmiş dönem sorularıdır. Sınavlarda başarılı olmanız için en iyi çalışma taktileri arasında yer alan çıkmış sınav sorularına çalışmaktır.

Açık Lise sınavlarında tüm öğrenci arkadaşlarımıza başarılar dileriz.

Bir önceki yazımız olan Ingilizce 7 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise Ingilizce 7 test çöz ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019