Açık Lise İslam Tarihi 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
13 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem İslam Tarihî genel kaynaklarından biri değildir?
2.
Soru 2 ) İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda insanların hayat anlayışına ne ad verilmiştir?
3.
Soru 3 ) İslam öncesinde Allah’ın birliğine inanan, putperestliği reddeden ve Kureyş’in yanlış inançlarına karşı çıkan kimselere ne isim verilmiştir?
4.
Soru 4 ) Aşağıdakilerden hangisi İslamöncesi Arabistan’da görülen geliş melerden biri değildir?
5.
Soru 5 ) Hz. Muhammed (sav.) aşağıdaki şehirlerden hangisinde doğmuştur?
6.
Soru 6 ) Hz. Muhammed (sav.) üç yıl süren gizli davet döneminden sonra nazil olan ayet gereği öncelikle kimlere açıktan davete başlamıştır?
7.
Soru 7 ) Mekkeli müşrikler tarafından işkenceyle şehit edilen ilk kadın sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 ) Müslümanlara yapılan işkencelerin artması üzerine Hz. Peygamberin “.... ülkesine gidebilirsiniz. Zira orada kimseye zulmetmeyen bir hükümdar var. Orası doğruluk ve hakikat yurdudur. Allah bir kolaylık verene kadar orada kalın.” dediği hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 ) Resulullah’ın inşa ettiği ilk mescid aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 ) Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşrikler ile yapılan savaşlardan biri değildir?
11.
Soru 11 ) İslam Devleti’nde hazine “Beytülmal”hangi halife döneminde kurulmuş tur?
12.
Soru 12 ) Hendek Savaşı’nda Hz. Peygamberin ashabıyla istişaresi sonucu Medine’nin savunmasız kısımlarına hendekler kazılmasını öneren sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) Hz. Peygamber, hastalığı döneminde iyice ağırlaşıp mescide çıkamaz duruma geldiğinde namazları kimin kıldırmasını emretmiştir?
14.
Soru 14 ) Ümeyyeoğulları’nın İslam Devleti’nin idaresini ele geçirerek Muaviye’nin halife olmasıyla kurulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde ortaya çıkan savaşlarda Kuran-ı Kerim’i ezbere bilen çok sayıda sahabe şehit olmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini ortaya koymuştur?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman Dönemi’nde gerçekleşen olaylardan birisidir?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinin ana kaynağını oluşturur?
18.
Soru 18 ) Emeviler Dönemi’nde genel olarak Müslümanlar arasında barış havasının hakim olduğu ve meydana gelen bölünmüşlüklerin giderilmeye çalışıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) Hz. Osman’ın şehadetinden sonra halife olarak aşağıdakilerden hangisi seçilmiştir?
20.
Soru 20 ) İslam mimarisi açısından önemli bir yere sahip olan Kurtuba Ulu Camii aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde inşa edilmiştir?

Açık Lise İslam Tarihi 1 test sorularını çözmektesiniz. 2017 yılında yayınlanmış olan soruları ücretsiz olarak online test olarak İslam Tarihi 1 soruları yer alıyor. Bu dersten başarılı olabilmek için İslam Tarihi 1 geçmiş dönem sınav sorularına çalışmalısınız 6 7 nisan 2019 tarihinde yapılacak olan Açık Lise 2. dönem sınavında bu dersi seçmiş bulunuyorsanız kesinlikle çıkmış sorulara çalışmalısınız. www.aciklisetestcoz.com sitemizde yer alan binlerce soru içersin de İslam Tarihi 1 dersine aitte yüzlerce soru vardır.

2017 yılı 3. döneminde yer alan sorulardan 20 adet İslam Tarihi 1 sorularından en az 9 tanesini doğru cevapladığınızda bu dersten başarılı olursunuz.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019