Açık Lise İslam Tarihi 2 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
13 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) Emevi saltanatına son vererek İslam tarihinde yeni bir dönem başlatan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Abbasi Halifesi Mansur’un teklif ettiği başkadılık görevini kabul etmediği için hapse atılıp baskı yapılan âlim aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 ) Emeviler’in;
I. Halifeliği saltanata dönüştürmeleri
II. Arap olmayan Müslümanlardan daha fazla vergi almaları
III. Arapların savaşlara süvari olarak katılırken,Arap olmayanların piyade olarak katılmaları
gelişmelerinden hangileri Arap milliyetçiliği yaptıklarının bir göstergesidir?
4.
Soru 4 ) Abbasi Devleti’nin en parlak dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi Abbasi Devleti’nin yıkılışına neden olan iç sorunlardan biri değildir?
6.
Soru 6 ) Abbasilerde Müslüman göründükleri halde eski dinleri Zerdüştlükve Maniheistlik’e bağlı olan kişilerin çıkardıkları isyana ne ad verilmiştir?
7.
Soru 7 ) Bir Türk komutanının oğlu olan Ahmet’in Mısır’da vali olduğu dönemde bağımsızlığını ilan ederek kurduğu devlet aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 ) İslam dünyasının en gözde şehirlerinden olan Bağdat’ı tahrip edip yağmalayıp yıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi Abbasilerin İslam medeniyetine kazandırdığı kurumlardan biridir?
10.
Soru 10 ) Aşağıdakilerden hangisi döneminde Türkler büyük kitleler halinde Müslüman olmaya başlamıştır?
11.
Soru 11 ) Aşağıdakilerden hangisi eski Türk inancı ile İslam dini arasındaki benzerliklerden biri değildir?
12.
Soru 12 ) Müslümanlar 900’lü yıllarda dünyanın bir eğimi olduğunu ve bunun 23,5 derece olduğunu bulmuşlardır.
Bu durum Müslümanların hangi alanda ilerlediklerini gösterir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdakilerden hangisi Müslüman Türk Devletleri’nden biri değildir?
14.
Soru 14 ) Selçukluların halkın dinlerini doğru kanaldan öğrenmeleri için açtıkları eğitim kurumlarına ne ad verilir?
15.
Soru 15 ) Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 ) Portekiz tehdididen dolayı Açe’li Müslümanların yardım isteği üzerine 17 gemi yardım gönderen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) Başkenti Ramallah olup en önemli şehri Kudüs olan İslam Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 ) Sovyetler Birliği’nin sıcak denizlere inmek için kendine bir üs olarak gördüğü ve 1979’da işgal ettiği fakat on yıl süren işgal döneminde direnişi kıramadığı ve sonunda çekildiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) Siyonizmin kurucusu Herzl’in Filistin topraklarını satın alma talebine “Ben bir karış dahi olsa toprak satmam, zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim buvatanı kanlarıyla mahsuldar kılmışlardır.” diyerek bu teklifi reddeden Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 ) İslam âlimlerinin bilimsel araştırmalarında yaptıkları çalışmaları, kullandıkları aletleri içeren “İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni” kuran Türk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise İslam Tarihi 2 online test çalışabileceğiniz internet sitemizde İslam Tarihi 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular 2017 yılında çıkmış sınav sorularıdır. Ücretsiz olarak online test olarak çözebileceğiniz İslam Tarihi 2 dersinden sitemizde 2018 yılına ait soruları da yer alıyor. 6 7 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavında başarılı olmak için geçmiş dönem sınav sorularına bakmalısınız. 9 Ocak 2019 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında açık lise 2. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt yapabilirsiniz. Bu tarihler arasında kayıt yapan öğrencilerimiz 2. dönem sınavına girmeye hak kazanır. 2. dönem sınavında başarılı olmak için açık lise test çöz uygulamamızı kullanabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan İslam Tarihi 1 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise İslam Tarihi 1 2017 ve açık lise İslam Tarihi 1 soruları hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019