Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi unsurlarından biridir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde “medeniyet” kavramını karşılayan kelimelerden biridir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin ana kaynaklarındandır?
4.
Soru 4 )İslam hukukunda, hakkında Kur’an ve sünnette doğrudan hüküm bulunmayan ancak dine, akla ve toplum faydasına ters düşmeyen örf ve adetler uygulamada delil kabul edilmiştir.
Bu durum İslam kültür ve medeniyetinin oluşmasında etkili olmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
5.
Soru 5 )Kültürün özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6.
Soru 6 )Kur’an-ı Kerim’de “Ey insanlar!” veya “Ey Âdemoğulları!” ile başlayan pek çok ayet bulunmaktadır.
Bu hitaplar İslam kültür ve medeniyetinin hangi yönü ile ilgilidir?
7.
Soru 7 )Uzun süreler boyunca Müslümanların yönetiminde kalmış Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde farklı din ve geleneklere mensup gruplar kendi inanç, mezhep ve cemaat yapılarını muhafaza etmişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde yönetim anlayışının esasları arasında yer almaz?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yönetim anlayışındaki emanet ilkesi ile ilgili söylenemez?
10.
Soru 10 )İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
(Şeyh Edebâli)
Bu söz İslam medeniyetinin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in öngördüğü sosyal düzenin amaçlarından değildir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi İslam toplumundaki güven ortamını vurgulayan örneklerden biri değildir?
13.
Soru 13 )“Sizden iyilikle emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun...”
(Âl-i İmrân suresi, 104. ayet)
Bu ayet aşağıdaki teşkilatlardan hangisinin oluşmasına katkı sağlamıştır?
14.
Soru 14 )I. “… Biz insana şah damarından daha yakınız.”
(Kâf suresi, 16.ayet)
II. “Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.”
(Hadis-i Şerif)
III. “Kötülüğü, en güzel olan şekilde uzaklaştır…”
(Mü’minûn suresi, 96. ayet)
IV. “Allah bir kulunu sevdiğinde, onun işiten kulağı gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olur.”
(Hadis-i Şerif)
Bu ayet ve hadislerin hangilerinde Allah-insan ilişkisine değinilmiştir?
15.
Soru 15 )İslam toplumunda sosyal hayatı düzenleyen kavramlardan olan “isar” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
16.
Soru 16 )Kur’an-ı Kerim’de mülkü Allah yolunda harcamak, iyilikte yardımlaşmak, hayırda yarışmak gibi tavsiyelerle birlikte Hz. Peygamberin de sadaka ve sadaka-i cariye ile ilgili hadisleri bulunmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin yaygınlaşmasında öncelikle etkili olmuştur?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ekonomik hayatla ilgili tutumları arasında yer almaz?
18.
Soru 18 )• Halife Me’mun tarafından 832’de Bağdat’ta kurulmuştur.
• İnceleme araştırma kütüphanesi ve tercüme merkezi olarak faaliyet göstermiştir.
• Tıp, matematik, kimya, tarih, coğrafya gibi pek çok alanda çalışmalarda bulunulmuştur.
Hakkında bilgi verilen ilim merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Günümüzde yaşayan en büyük el yazması kitap arşivi aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?
20.
Soru 20 )Karşılıklı görüşlere saygı, bilginin kaynağının belirtilmesi, iç ve dış tenkidin yapılması ve varılan sonucun paylaşılması, ilmî güvenilirliği sağlayan ölçütler olarak dünya ilim mirasına kazandırılmıştır.
Bu parçanında İslam medeniyetindeki ilmî faaliyetlerin diğer medeniyetlere etkilerinin hangisinden bahsedilmektedir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait İslam Kültür ve Medeniyeti 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem İslam Kültür ve Medeniyeti 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. İslam Kültür ve Medeniyeti 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde İslam Kültür ve Medeniyeti 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan İslam Kültür ve Medeniyeti 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait İslam Kültür ve Medeniyeti 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna İslam Kültür ve Medeniyeti 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. İslam Kültür ve Medeniyeti 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019