Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Allah güzeldir, güzeli sever.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmemiştir?
2.
Soru 2 )Allah’ın aşağıdaki isimlerinden hangisi sanat ve estetikle ilişkilendirilemez?
3.
Soru 3 )Müslüman sanatçılar, yerleşmiş sanat geleneğini bozup yenisini yapmak yerine kendilerinden önceki birikimi geliştirmeye çalışırlar. Bu birikimin oluşturduğu sanatsal yapıya, geçmişle uyumlu ancak özgün bir parça eklemek gayretiyle eserlerini verirler.
Bu metinde İslam sanatının aşağıdaki özelliklerinden hangisi anlatılmaktadır?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi dinî mimariye ait eserlerdendir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hat sanatının kurucusu kabul edilir?
6.
Soru 6 )“Aynalı yazı, meşk murakkaı ve karalama” gibi kavramlar aşağıdaki sanatlardan hangisi ile ilgilidir?
7.
Soru 7 )Kitap süsleme sanatlarının önemli bir dalıdır. Altınlamak anlamına gelir, ana malzeme altındır fakat toprak boyalardan elde edilen çeşitli renkler de kullanılır.
Metinde bahsedilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Işık ve gölge oyunları ile derinlik kazandırılmayan, küçük boyutlu, renkli resimlere ne ad verilir?
9.
Soru 9 )Kur’an-ı Kerim de bulunan aşağıdaki kelimelerden hangisi şehir anlamını ifade etmez?
10.
Soru 10 )Şehir ve medeniyet ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
11.
Soru 11 )Abbasiler döneminde kurulan şehir, Medinetüsselam, Kubbetülislâm ve Darulhilafe gibi isimleriyle meşhur olmuştur. Bu şehirde ilk olarak cami, saray ve çarşı inşa edilmiş, şehir merkezinin her tarafa eşit uzaklıkta olması ve kolayca kontrol edilip korunması için daire şeklinde planlanmıştır.
Hakkında bilgi verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 13 )Doğu ülkelerinin din, dil, tarih, kültür medeniyetleri üzerinde çalışan batılı araştırmacılar aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
13.
Soru 14 )İslam medeniyeti hakkında Osmanlıda ve İslam dünyasında yayınlanan ilk eser olan Medeniyyet-i İslamiyye’nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 15 )Müslümanlar, fethettikleri coğrafyalarda yaşayan insanların din ve inançlarına müdahale etmemiştir. İbadetlerini yapabilmeleri için gerekli ortamı sağlamış ve güvence altına almışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilmez?
15.
Soru 16 )“Milletler gelir ve gider. İmparatorluklar yükselir ve düşer. Fakat İslam sürer ve göçebelerle yerleşikleri, medeniyet kurucularla bu medeniyeti dağıtanları bünyesinde barındırmaya devam eder. O zaman, bilinçli ya da bilinçsizce kendi özgünlüklerini korumakla birlikte, İslam’la olan bağlarını en önemli ruhi servet olarak sürdüren çok sayıda milleti tek bir ümmet olarak bir arada tutan unsurlar nelerdir?”
(Gustave E. Von Grunebaum)
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
16.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin günümüzde sahip olduğu başlıca manevi imkânlardandır?
17.
Soru 18 )İslam kültür ve medeniyetine dair yapılan araştırmaların Müslümanlara aşağıdakilerden hangisini sağlaması beklenmez?
18.
Soru 19 )Müslüman, kendisini ülkesine ve insanlığa karşı sorumlu hisseder. Çevresinde olup bitenlere karşı duyarsız kalmaz. İnsanlığın huzuru ve güveni, yeryüzünde adaletin tesisi için her zaman mücadele eder.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
19.
Soru 20 )Şehrin sakinlerinin şehrin kimliğini oluşturan inanç ve ideallere uygun davranması, şehrin kültüründen ve refahından yararlanması, şehri tanır hale gelmesi, şehri sahiplenmesi ve şehre değer katacak bilince ulaşmasıyla şehirli kimliği ortaya çıkmış olur. Adaletle yönetilen böyle bir şehirde toplumun refahı ve mutluluğu artar.
Farabi böyle bir şehir için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanmıştır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait İslam Kültür ve Medeniyeti 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem İslam Kültür ve Medeniyeti 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. İslam Kültür ve Medeniyeti 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde İslam Kültür ve Medeniyeti 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan İslam Kültür ve Medeniyeti 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da İslam Kültür ve Medeniyeti 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait İslam Kültür ve Medeniyeti 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna İslam Kültür ve Medeniyeti 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. İslam Kültür ve Medeniyeti 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan İslam Kültür ve Medeniyeti 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*