Açık Lise Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
13 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) Tarih boyunca yeryüzünde var olmuş bütün dinlerin diğer dinlerle münasebetlerini, benzer, farklı ve ortak yönlerini tarafsız bir biçimde karşılaş­tırmalı olarak ele alan bilim dalıdır.
Hakkında bilgi verilen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Aşağıdakilerden hangisi diğer dinleri öğrenmeye yönlendiren nedenler arasında yer almaz?
3.
Soru 3 ) Vahiy temelli görüşe göre dinin kaynağı nedir?
4.
Soru 4 ) 1912 yılına kadar Çin’in resmî devlet dini aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 ) “Din, bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan ayin ve inançlar sistemidir.”
Emile Durkheim
Bu tanım aşağıdaki din bilimlerinden hangisinin kapsamındadır?
6.
Soru 6 ) Türkiye’de Dinler Tarihi’nin örgün eğitimde ders olarak okutulması hangi dönemde başlamıştır?
7.
Soru 7 ) Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıkla ilgili yanlış bir bilgidir?
8.
Soru 8 ) Tarihi süreç içerisinde farklı sebeplere bağlı olarak Hristiyanlıkta birçok yorum ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
9.
Soru 9 ) Türkiye’de yaşayan Hristiyan gruplarda en kalabalık topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 ) Aşağıdakilerden hangisi Karşılaştırmalı Dinler Tarihi’nin Hadis’e sağladığı yararlar içinde değerlendirilemez?
11.
Soru 11 ) Yahudilere göre Tanrı; ataları İbrahim, İshak ve Yakup’la bir ahit yapmış ve onların soyunu kendisi için özel bir millet olarak seçmiştir. Bu yüzden Tanrı, tarihte onlara daima yardım etmiştir. Onları Mısır esaretinden kurtarmak için Hz. Musa’yı görevlendirmiş ve kendisi de onların kurtuluşuna müdahale de bulunmuş­ tur. Tevrat’ı başka milletlere vermemiş onlara vermiştir.
Bu metinde Yahudiliğin temel özelliklerinin hangisinden bahsedilmektedir?
12.
Soru 12 ) Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ile İslam arasındaki ortak noktalardan biri değildir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdakilerden hangisi Musevilerin tarih boyunca anıldığı isimlerden biri değildir?
14.
Soru 14 ) M.Ö 15. yüzyılda Filistin’de göçebe olarak yaşayan kabilenin adıdır. “Öte tarafın insanları” anlamına gelir. Bununla Fırat ve Ürdün nehirlerinin öte kıyısından gelen göçmenler kastedilmiştir.
Filistin bölgesinde yaşayan yerli halk, bu kabileye aşağıdaki isimlerden hangisini vermiştir?
15.
Soru 15 ) Dinin kaynağı hakkındaki evrimci görüşe karşı eleştiri getirip, tek tanrı­cı görüşü savunan bilim adamlarının benimsedikleri tezdir.
Bu tez aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi HintYarımadası’nda doğmuş ve geliş miş dinlerden biri değildir?
17.
Soru 17 ) • Etnik kökenlidir.
• En belirgin özelliklerinden biri kast sistemidir.
• Kendilerini “Sanatana Dharma” terimiyle ifade ederler.
Bazı özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 ) Hz. Süleyman’ın, Kudüs’teki Moriah Dağı’nda inşa ettirdiği Bet Hamikdaş mabedinin İslam geleneğindeki adı nedir?
19.
Soru 19 ) Mazdaizm ve Mecusilik olarak da adlandırılan din aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 ) • Ülgen
• Kuday
• Tanara
• Çalap
Bu kavramlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Açık Öğretim Lisesi Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 dersinden online olarak test çözeceğiniz sayfada 20 adet soru bulunuyor. Ortak dersler arasında yer alan Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 başarılı olabilmek için 20 sorudan en az 9 soruya doğru cevap vermelisiniz. 2019 yılında 2. dönem sınav tarihi olan 6 7 Nisan 2019 tarihinde Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 bu dersten başarılı olabilmek için geçmiş dönem sınav sorularına çalışmanızı isteriz. Açık Lise de çıkmış sınav sorularına çalışarak çok kısa süre içerisinde mezun olabilirsiniz. Açık Lise test çöz uygulamamız ile de sizlere sunduğumuz hizmeti en kaliteli şekle dönüştürmek için elimizden gelen tüm çabaları göstermekteyiz.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019