Açık Lise Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
14 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) İslam’ın tek tanrı anlayışına en yakın din aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Hristiyanlıktaki Hz. İsa anlayışında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
3.
Soru 3 ) Aşağıdaki dinlerin hangisinde ahiret inancı vardır?
4.
Soru 4 ) Yahudi hahamlarının nesilden nesile aktardıkları sözlü rivayetlerin bütününe verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 ) Buda ile aynı asırda yaşamıştır. Caynizmin kurucusu kabul edilir.Anne ve babasının ölümünden sonra otuz yaşında ailesini terk ederek kendini züht ve riyazete vermiştir. On üç yıl süren sıkı bir riyazetle aydınlanmıştır. Bundan sonra ona Cina ve Mahavira unvanı verilmiştir.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 ) I. Sabah, öğle ve akşam yapılan günlük ibadetler vardır.
II. Yom-Kippur haftalık ibadetlerdendir.
III. İbadet sadece cemaatle yapılır.
IV. İbadet dili genellikle İbranicedir.
Yahudilikteki ibadetlerle ilgili numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
7.
Soru 7 ) Hristiyanlıkta haftalık ayin ve dua hangi gün yapılır?
8.
Soru 8 ) • Tek tanrıya ibadet ederler.
• Adi-Grant adlı kutsal kitaplarından dua okurlar.
• Altın Mabet’in havuzunda ibadet maksadıyla yıkanırlar.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 ) Aşağıdaki dinlerin hangisinde cemaatle ibadet zorunluluğu vardır?
10.
Soru 10 ) Aşağıdaki dinlerin hangisinde oruç ibadeti ay takvimine göre tutulur?
11.
Soru 11 ) Aşağıdaki dinlerin hangisinde kurban ibadeti yoktur?
12.
Soru 12 ) Hz. İsa’nın öldükten sonra dirilişi anı sına kutlanan bayramdır. Bu bayramın öncesinde kırk günlük bir tövbe ve perhiz zamanı vardır. Bugün yoğun ibadetlerle geçirilir. Pazar günü ise Hz. İsa’nın diriliş günü olarak kutlanır.
Hristiyanlıktaki bu dini bayram aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) İslam’da haccın rükünlerinden olan “vakfe” nerede yapılır?
14.
Soru 14 ) Aşağıdakilerden hangisi dinlerin ortak ahlaki özelliklerinden değildir?
15.
Soru 15 ) “En küçük işte güvenilir olan kişi, büyük işte de güvenilir olur. En küçük işte dürüst olmayan kişi, büyük işte de dürüst olmaz.”
(Luka, 16/10)
“Çalmayacaksınız. Hile yapmayacaksınız. Birbirinize yalan söylemeyeceksiniz. Benim adımla yalan yere ant içmeyeceksiniz...”
(Levililer, 19/1-12)
“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin.”
(Ahzab suresi, 70.ayet)

Kutsal kitaplardan alınan bu ayetlerde dinlerdeki ortak ahlaki erdemlerden hangisi vurgulanmaktadır?
16.
Soru 16 ) Zerdüştlüğün kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) Yahudilerin Mısır’dan çıkışları anısına kutlanan hac bayramı aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 ) Aşağıdakilerin hangisi ülkemizde yaşayan dini gruplardan değildir?
19.
Soru 19 ) Amerika’da kurulan Protestan ve Mesihçi bir harekettir. Ruhun ölümsüzlüğüne inanırlar, öldükten sonra sadece doğruların dirileceğini kabul ederler. Et yemez, kahve, çay, sigara ve içki içmezler. Bu hareket İsa Mesih’in tekrar dünyaya geleceği inancı üzerine kurulmuştur.
Hakkında bilgi verilen Hristiyan grup aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 ) • İnsanlık sona yaklaşmıştır.
• Şeytan dünyanın görünmez yöneticidir.
• İnsan, Âdemin günahı yüzünden ölmektedir.
• İnsan, evrim sonucu oluşmamış, yaratılmıştır.
Bu görüşler aşağıdaki dini gruplardan hangisine aittir?

Açık Lise Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Test çöz başlıklı sayfada 2017 yılında yapılmış açık öğretim lisesi sınav soruları yer alıyor. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 dersinde 20 soru bulunuyor. Bu dersten başarılı olmak için en az 9 soruya doğru cevap vermelisiniz. Açık Lise öğrencileri sınavlar için hazırlıklarını geçmiş dönem sınav sorularına çalışarak elde ediyorlar. 6 7 Nisan 2019 tarihinde açık lise 2. dönem sınavında Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 dersinden başarılı olmak için çıkmış sınav sorularına çalışmanızı öneririz. Mobil uygulamalarımız arasında yer alan Açık Lise Test çöz isimli android ve İOS uygulaması ile artık çok kolay çalışabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 başlıklı makalemizde 2017 yılı Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 soruları, açık lise ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019