Açık Lise Dinler Tarihi 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
18 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Kur’an-ı Kerim’e göre mutlak din aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) “Gemiye bindikleri zaman dini Allah’a has kılarak O’na dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zaman isebir de bakarsın ki, Allah’a ortak ko şuyorlar.”
(Ankebût suresi, 65. ayet)
Bu ayetteki din kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de mutlak dini ifade etmek için kullanılan kavramlardan biri değildir?
4.
Soru 4 ) • Dine giriş ve asli günahtan kurtuluş için uygulanır.
• Bebek veya kişinin suya daldırılması ya da su serpilmesi şeklinde yapılır.
Hakkında bilgi verilen sakrament aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 ) Dinler tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 ) İslam tarihinde diğer dinlerle ilgili bilgi verme geleneği aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
7.
Soru 7 ) I. er-Reddü’l-Cemil
II. Beyanu’l-Edyan
III. Tahkîku Mâ li’l-Hind
IV. el-Fark Beyne’l-Fırak
Bu eserlerden hangileri Modern Dinler Tarihi’nin amaç ve metotlarına uygundur?
8.
Soru 8 ) Aşağıdakilerden hangisi “el-milel ve’n-nihal” kavramının anlamını ifade eder?
9.
Soru 9 ) Bîrûnî’nin yazmış olduğu “Tahkîku Mâ li’l-Hind” isimli eser aşağıdaki dinlerden hangisini konu edinir?
10.
Soru 10 ) Aşağıdakilerden hangisi Medine döneminde gerçekleşen olaylardan biridir?
11.
Soru 11 ) “Hulefâ-yı Raşidîn” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kast edilmektedir?
12.
Soru 12 ) Mâverâünnehir, Sind ve Endülüs’ün İslam topraklarına katılması aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleşmiştir?
13.
Soru 13 ) Batı ve Orta Afrika’da İslam’ın yayılması öncelikle aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
14.
Soru 14 ) Aşağıdaki ayetlerin hangisi “sünnet”in dinin kaynaklarından olduğuna delil oluşturur?
15.
Soru 15 ) I. Hz. Musa
II. Hz. Davut
III. Hz. Zekeriya
IV. Hz. Süleyman
Bu peygamberlerden hangileri Yahudilerin kutsal kitapları Tanah’ta sadece kral olarak anlatılır?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen inanç gruplarından biri değildir?
17.
Soru 17 ) • Konuştuğunda yalan söyler.
• Söz verdiğinde yerine getirmez.
• Kendisine güvenildiğinde hainlik eder.
Hz. Peygamber, bu vasıfların aşağıdakilerden hangisinin özelliği olduğunu bildirmiştir?
18.
Soru 18 ) Kur’an’da iki yerde geçen “İsrail” terimi aşağıdaki peygamberlerden hangisi için kullanılmıştır?
19.
Soru 19 ) Beytüllahim’in (Betlehem) Hristiyanlarca kutsal bir mekân olarak kabul edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 ) I. Beytüllahim
II. Kıyamet Kilisesi
III. Aziz Pavlus Kuyusu
IV. Meryem Ana Kilisesi
Hristiyanlarca kutsal kabul edilen bu mekânlardan hangileri Türkiye’de bulunmaktadır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Dinler Tarihi 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Dinler Tarihi 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Dinler Tarihi 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Dinler Tarihi 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Dinler Tarihi 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dinler Tarihi 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Dinler Tarihi 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Dinler Tarihi 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dinler Tarihi 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dinler Tarihi 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Dinler Tarihi 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Dinler Tarihi 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dinler Tarihi 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Dinler Tarihi 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Dinler Tarihi 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019