Açık Lise Dinler Tarihi 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
9 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de din anlamında kullanılan kelimelerden biri değildir?
2.
Soru 2 ) Aşağıdakilerden hangisi âlimlerin İslam dinini tanımlarken yer verdiği ifadelerden biri olamaz?
3.
Soru 3 ) • Dinler tarihi alanında objektif çalış malarıyla tanınmıştır.
• “Tahkîiku Mâ li’l-Hind” adlı eserin müellifidir.
• Modern dinler tarihinin oluşmasında etkili olmuştur.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi kimdir?
4.
Soru 4 ) Aşağıdaki dinlerden hangisi Hindistan’da ortaya çıkmıştır?
5.
Soru 5 ) Dinler tarihinin metodu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
6.
Soru 6 ) Kuran-ı Kerim’de ibadetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi daha çok yer verilmiştir?
7.
Soru 7 ) “Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidir. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.”
(Hucurat suresi, 11. ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayette yasaklanan kötü davranışlardan biri değildir?
8.
Soru 8 ) Aşağıdaki olaylardan hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir?
9.
Soru 9 ) Aşağıdaki savaşlardan hangisi Hz. Ali ile Hz. Aişe taraftarları arasında olmuştur?
10.
Soru 10 ) Emeviler dönemi hangi tarihleri kapsamaktadır?
11.
Soru 11 ) Afrika’nın İslamlaştırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
12.
Soru 12 ) Kur’an-ı Kerim, Yahudi ve Hristiyanları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile adlandırır?
13.
Soru 13 ) Aşağıdaki kavramlardan hangisi Yahudilik’te tanrıya verilen isimdir?
14.
Soru 14 ) Yahudilikle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
15.
Soru 15 ) • Sürgün sırasında kaybolan Tevrat’ı yeniden kaleme almıştır.
• Yahudi olmak için Yahudi bir anneden doğmayı şart koşmuştur.
• Cumartesi (Şabat) uygulamasını yeniden tesis etmiştir.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerce peygamber kabul edilmez?
17.
Soru 17 ) Gentile-Hristiyanlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
18.
Soru 18 ) • Evrensel anlamına gelir.
• Havari Petrus tarafından kurulduğu kabul edilir.
• Papa’nın yanılmaz olduğuna inanılır.
Hakkında bilgi verilen kilise aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) Hristiyanlara göre Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve dirileceğine inanılan yere yapılmış olan Kudüs’teki kiliseye ne ad verilir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanların sembollerinden biri değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Dinler Tarihi 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Dinler Tarihi 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Dinler Tarihi 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Dinler Tarihi 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Dinler Tarihi 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dinler Tarihi 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Dinler Tarihi 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Dinler Tarihi 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dinler Tarihi 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dinler Tarihi 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Dinler Tarihi 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Dinler Tarihi 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dinler Tarihi 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Dinler Tarihi 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 soruları ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019