Açık Lise Dinler Tarihi 2 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
9 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Devlet dini Hinduizm olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Hinduizm’i, tarihi gelişim süreci içerisinde dört dönemde incelemek mümkündür.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemlerden biri değildir?
3.
Soru 3 ) Hindular kendi dinleri için aşağı daki kavramlardan hangisini kullanırlar?
4.
Soru 4 ) Kast sistemindeki “Brahminler” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
5.
Soru 5 ) Hinduizm’de mistik etkisi olduğuna inanılan, kutsal metin ve duaların okunmasından önce; Yoga ve meditasyon yaparken söylenen kutsal hecedir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 ) Budizm hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
7.
Soru 7 ) Myanmar gibi ülkelerde Müslümanlara yönelik şiddet sergileyen Budistler aşağıdaki inançlarından daha çok hangisine aykırı davranmaktadırlar?
8.
Soru 8 ) Aşağıdaki inançlardan hangisinde Sihizm ile İslamiyet benzer görüşe sahiptir?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizm’de var olan “Beş Erdem” den biri değildir?
10.
Soru 10 ) • Kurucusu Lao-tzu dur.
• Çin’in millî ve yerel dinlerinden biridir.
• Mutluluğun kaynağının tabiatta eylemsizliğe ve mevcutla yetinip, olana razı olmaya bağlı olduğunu savunur.
Hakkında bilgi verilen inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) “Ahura Mazda, Ehrimen, Ataş Vahram, Ateşgede” gibi inanç esasları aşağıdakilerden hangisine aittir?
12.
Soru 12 ) Ermeni kiliseleri hakkında aşağı daki bilgilerden hangisi yanlıştır?
13.
Soru 13 ) Mardin’deki Deyru’z-Zaferan manastırı aşağıdakilerden hangisinin ana merkezidir?
14.
Soru 14 ) Hristiyanlıkta Ortodoksluk başta olmak üzere Doğu Kiliselerinin başında bulunan en üst rütbeli din adamına _________ denir.
Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
15.
Soru 15 ) • Ayin dili Türkçe’dir.
• Ruhban sınıfında olanların tamamı evlenebilir.
• Ruhban sınıfına mensup olanlar sakal bırakmazlar.
Bu bilgiler aşağıdaki dinî gruplardan hangisine aittir?
16.
Soru 16 ) Tanah ve Talmud üzerine eğitim almıştır. Dinî konularda öğreticilik, sinagogun idaresi, ayinleri, evlilik, cenaze gibi merasimleri yönetme, vaaz ve irşad gibi görevleri vardır.
Görevleri hakkında bilgi verilen din adamı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) “Ey Şems! Bizi bedbahtlığa ve düş manlığa karşı koru. Ey Rab! Milletine lütufkâr ol, onu müreffeh kıl, neslimizi koru. Şahidimiz Melek Tâvus’un ismidir.”
Sabah ve akşam vakitlerinde güneşe dönerek bu sözlerle dua eden bir kimse aşağıdaki inançlardan hangisine sahiptir?
18.
Soru 18 ) Özellikle Hristiyanlık ve Budizm gibi dinlerin yayılması için yapılan sistematik faaliyetlere _________ , bununlagörevli ve yetkili olan kişiye de ________ denir.
Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
19.
Soru 19 ) Bir Hristiyan’ın; yaşantısı, hâl ve hareketleriyle iyi bir hayat sürerek Hristiyan olmayanları etkileyebileceğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi yeni dinî hareketlerin özelliklerinden biri değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Dinler Tarihi 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Dinler Tarihi 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Dinler Tarihi 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Dinler Tarihi 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Dinler Tarihi 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dinler Tarihi 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Dinler Tarihi 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Dinler Tarihi 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dinler Tarihi 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dinler Tarihi 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Dinler Tarihi 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Dinler Tarihi 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dinler Tarihi 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Dinler Tarihi 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Dinler Tarihi 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019