Açık Lise Kimya 2 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
17 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) Aşağıda verilen madde / kimyasal tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Madde -- > Kimyasal Tür
2.
question
3.
Soru 3 ) I. ₈O
II. 11Na
III. 12Mg
IV. 16S
Yukarıda verilen atomlardan hangi ikisi arasında kovalent bağ oluşur?
4.
question
5.
question
6.
question
7.
question
8.
Soru 8 ) ‘‘Magnezyum metalinin yeteri kadar oksijen gazı ile yanması sonucu magnezyum oksit katısı oluşur.’’
Bu yanma olayında gerçekleşen tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? ( ₈O, 12Mg)
9.
Soru 9 ) I. N2(g)+3H2(g) → 2NH2(g)
II. HCI(suda)+NaOH(suda) → NaCI(suda)+H₂O(s)
III. 6HCI(suda)+2AI(k) → 2AICI3(suda)+3H2(g)
Yukarıdaki tepkimelerden hangileri asit-baz tepkimesidir?
10.
question
11.
Soru 11 ) T(K) = t ( °C) + _________
Verilen sıcaklık dönüşümünde boş bırakılan yere (_______) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
12.
Soru 12 ) 6,02.1023 tane O₂ molekülü kaç moldür?
13.
Soru 13 ) Sabit hacimli bir kapta 200 K sıcaklıkta belirli miktardaki bir gazın basıncı 3 atm’dir. Gazın sıcaklığı 600 K’e çıkarıldığında basıncı kaç atm olur?
14.
Soru 14 ) I. Kükürt oksitler
II. Azot oksitler
III. Kloroflorokarbonlar
Verilenlerden hangileri atmosferi kirleten gazlardır?
15.
Soru 15 ) ‘‘Civada ....I.... kuvvetleri çok güçlü olduğu için, civa cam yüzeylerde damla oluşturur ve yüzeyi .....II....’’
Yukarıdaki cümlede I ve II ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I -- > II
16.
Soru 16 ) Yollardaki asfalt çalışmalarının sıcak asfalt (zift) ile yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) ‘‘Coğrafi bir bölgenin deniz seviyesinden yüksekliğinin metre cinsinden ifadesine rakım denir.’’
Rakım değerleri;
Erzurum>Kayseri>Ankara>Çanakkale
şeklinde olan şehirlerde, özdeş kaplarda bulunan aynı miktardaki sular, özdeş ısıtıcılar kullanılarak aynı anda ısıtılmaya başlanıyor.
Buna göre; bu şehirlerden hangisindeki su daha önce kaynamaya başlar?
18.
Soru 18 ) ‘‘Bir bölgede ölçülen hava sıcaklığı 38°C iken, hissedilen sıcaklık 42°C’tur.’’
Buna göre, hissedilen sıcaklığın daha yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
19.
question
20.
Soru 20 ) Aşağıda kristal katı türlerine verilen örneklerden hangisi yanlıştır?
Kristal katı türü -- > Örnek

Açık Lise 6 7 Nisan da yapılacak olan sınavlar için hazırlık yapan öğrenciler geçmiş dönem sınav sorularına çalışmalarını tavsiye ederiz. 2017 yılında 3. dönem de çıkmış soruları içeren testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Açık lise test çöz sitemizde tüm dönemlere ait geçmiş sınav soruları yer alıyor. Kimya 2 dersinden de binlerce soru bulunuyor. Bu sorulara çalışarak Kimya 2 dersinden başarılı olabilirsiniz. Açık lise Kimya 2 soruları 2017 başlığı altında da online testlerimize ulaşırsınız. Açık Öğretim Lisesi`nin en büyük online test sitesinde mobil ve cep telefonlarınızla da çok kolay bir şekilde çalışabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kimya 1 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise Kimya 1 soruları 2017 ve açık lise Kimya 1 test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019