Açık Lise Kimya 3 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıda verilen maddelerden hangisinin 25 ºC’ta hazırlanan sulu çözeltisi, mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir?
2.
Soru 2 )“HCI” maddesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )• pH = 3
• pH = 7
• pH = 9
• pH = 13
Yukarıda pH değerleri verilen sulu çözeltilerden kaç tanesi “bazik” özelliktedir?
4.
Soru 4 )Aşağıda verilen özelliklerden hangisi hem asitlere hem bazlara ait ortak özelliktir?
5.
Soru 5 ) Aynı şartlarda eşit miktarlardaki saf sulara belirtilen maddeler ilave edilerek çözeltiler oluşturuluyor.
Buna göre elde edilen çözeltilerin “asidik” veya “bazik” olarak sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir?
I ----- II ----- III
6.
Soru 6 )Aşağıda verilenlerden hangisi saf suyun pH değeridir?
7.
Soru 7 )Aşağıda verilen metallerden hangisi HCI asidi ile tepkime vermez?
8.
Soru 8 )“Kral suyu” olarak bilinen asit karı şımının bileşenleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
9.
Soru 9 )Otomobil akülerinde kullanılan asit aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Halk arasında “sofra tuzu” ya da “yemek tuzu” olarak bilinen bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )• Şekerli su
• Ayran
• Hava
• Süt
Yukarıda verilen madde örneklerinden kaç tanesi heterojen karışımdır?
12.
Soru 12 )Aşağıda verilen çözelti örneklerinden hangisinin çözünen maddesi katı, çözücü maddesi sıvıdır?
13.
Soru 13 )Aşağıda verilenlerden hangisi bir çözeltidir?
14.
Soru 14 )“İyonik ve polar maddeler polar çö zücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür.”
Buna göre polar olan H2O içerisinde aşağıdaki maddelerden hangisi çözünmez?
15.
Soru 15 ) Aynı şartlardaki çay örneklerine şekilde belirtilen miktarlarda küp şeker atılarak karıştırılıyor.
Buna göre kaç numaralı çay örneği diğerlerinden daha derişik olur?
16.
Soru 16 )50 gram yemek tuzu çözülerek hazırlanan 500 gram çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır?
17.
Soru 17 )50 mL etil alkolün 200 mL su içerisinde çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin hacimce yüzde derişimi kaçtır?
18.
Soru 18 ) Aynı şartlarda numaralandırılmış kaplara belirtilen miktarlarda NaCI eklenip çözülerek aşağıdaki çözeltiler hazırlanıyor.
Bu çözeltiler özdeş ısıtıcılar kullanılarak aynı anda ısıtılmaya başlanırsa hangisi daha önce kaynamaya başlar?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi tanecik boyutu farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemidir?
20.
Soru 20 )Birbiri içinde çözünmeyen, yoğunlukları farklı iki sıvıdan oluşan karışımlar “ayırma hunisi” ile ayrılır.
Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisi ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Kimya 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Kimya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Kimya 3 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Kimya 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Kimya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Kimya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Kimya 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Kimya 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Kimya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kimya 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019