Açık Lise Kimya 3 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
26 Aralık 2018
1.
Soru 1 Aşağıda verilenlerden hangisi asitler ve bazlar için ortak bir özelliktir?
2.
question
3.
question
4.
Soru 4 Aşağıda verilen maddelerden hangisinin oda koşullarında hazırlanan sulu çözeltisinin pH değeri 7’den küçüktür?
5.
Soru 5 I. pH=3
II. pH=5
III. pH=11
Oda koşullarında (25°C) hazırlanan yukarıda pH değeri verilen çözeltilerden hangileri, mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir?
6.
question
7.
Soru 7 Otomobil akülerinin içine konulan ve “akü asidi” olarak da bilinen madde aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 Aşağıdaki maddelerden hangisi NaOH ile etkileştiğinde H2 gazı açığa çıkar?
9.
Soru 9 Aşağıda verilen gazlardan hangisi asit yağmurlarına sebep olmaz?
10.
Soru 10 Aşağıda bazı maddelerin formülleri ile halk arasında bilinen yaygın adları eşleştirilmiştir.
Buna göre hangi maddenin yaygın adı yanlış yazılmıştır?
Maddenin Formülü ---- > Yaygın Adı
11.
Soru 11 Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir karışımdır
12.
Soru 12 I. Homojen karışımlardır.
II. İki veya daha çok maddeden oluşurlar.
III. Belirli kaynama noktaları yoktur.
Yukarıda çözeltilere ait verilen özelliklerden hangileri doğrudur?
13.
Soru 13 Aşağıda verilen maddelerden hangisi karışım değildir?
14.
Soru 14 Madde ---> Polar/Apolar CİNSİNDEN
I. Su ---> Polar
II. Sıvıyağ ---> Apolar
III. Etanol ---> Polar
Tabloda verilen maddelerden hangilerinin apolar özellik gösteren karbon tetraklorür içinde çözünmesi beklenir?
15.
Soru 15 Kütlece %10 yemek tuzu (NaCl) içeren 200 gram sulu çözeltide kaç gram su bulunur?
16.
Soru 16 30 mL sirke ile 120 mL su karıştırılarak bir çözelti hazırlanıyor.
Bu çözeltideki sirkenin hacimce yüzdesi kaçtır?
17.
question
18.
Soru 18 Bir sıvının başka bir sıvı içinde çözünmeden dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara - - - - denir.
Verilen tanımda boş bırakılan yere (- - - -) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
19.
Soru 19 • Süzme
• Aktarma
• Diyaliz
• Ayrımsal damıtma
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan karışımları ayırma yöntemidir?
20.
Soru 20 Çamurlu su, aşağıdaki karışım türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?

Açık Öğretim Lisesi Kimya 3 soruları çöz başlığı altında sınav sorularını çözebilirsiniz. Online test çöz siteleri arasında yer alan Açık Lise Test çöz sitemizde Kimya 3 dersine ait 2017 yılı 3. dönem 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 tanesine doğru cevap verdiğinizde bu dersten başarılı olmuş olursunuz. 8 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan açık lise sınav sonuçlarının ayın sonunda açıklanması bekleniyor.

Bir önceki yazımız olan Kimya 2 başlıklı makalemizde açık lise online test, açık lise test çöz ve açık öğretim lisesi Kimya 2 soruları hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019