Açık Lise Kimya 4 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi bir kömür türü değildir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi kömür kullanımının sakıncalarından değildir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi petrolün rafineride işlenmesi sonucunda açığa çıkan bir ürün değildir?
5.
Soru 5 )Organik bileşiklerin yapısında en çok bulunan elementlerin sembolleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
6.
Soru 6 )Düz zincirli olduğu bilinen aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı yanlıştır?
7.
Soru 7 )
Yukarıda organik bileşiklerin açık yapıları verilmiştir.
Buna göre, kaç tanesi hidrokarbondur?
8.
Soru 8 )
Etin ya da asetilen olarak adlandırılan organik bileşiğin açık formülü hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıda bazı enerji kaynakları ve bunların üçü ile ilgili cümle verilmiştir.
I. Güneş enerjisi
II. Biyoyakıt
III. Jeotermal enerji
IV. Fosil yakıt
_________ bitkilerin çeşitli aşamalardan geçirilerek yakıt amaçlı kullanılmasıdır.
_________ yeraltı sularından elde edilir.
_________ evlerin çatılarına yerleştirilen panellerle su ısıtmada kullanılmaktadır.
Kaç numaralı enerji kaynağının ilgili cümlesi yoktur?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarından değildir?
11.
Soru 11 )Bitkilerin, fermantasyon gibi çeşitli işlemlerden geçirilmesi ile oluşan ve yakıt amaçlı kullanılabilen maddeler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
12.
Soru 12 )Disakkaritlerin oluşum tepkimeleri;
Glikoz + _________ → Maltoz + su
Glikoz + _________ → Sakkaroz + su
Glikoz + _________ → Laktoz + su
şeklinde verilmiştir.
Yukarıda boş bırakılan (___________) yerlere seçenekteki maddeler doğru yerleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi yağların molekül yapısında bulunan bir element değildir?
14.
Soru 14 )Amino asitlerin amino (- NH2) ve karboksil (- COOH) kısımlarının birleşerek aradan bir su molekülünün çıkmasıyla devam eden tepkime sonucu oluşan polimerin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi su arıtım sürecinde kullanılan bir yöntem olamaz?
16.
Soru 16 )Gıda katkı maddeleri ile ilgili;
I. Raf ömrünü uzatmak amacıyla gıdalara eklenebilir.
II. Yönetmeliklerde belirtildiği kadar kullanılabilir.
III. Gıdaları renklendirmek amacıyla kullanılabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
17.
Soru 17 )Sabun ve deterjan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi hatalıdır?
18.
Soru 18 )Aşağıda verilenlerden hangisi polimer değildir?
19.
Soru 19 )
Ambalajların üzerinde yandaki sembolü gördüğümüzde ambalajın geri dönüşüm için uygun olduğunu anlarız.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olur?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi camı oluşturan ana maddeler içinde yer almaz?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Kimya 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Kimya 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Kimya 4 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Kimya 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Kimya 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Kimya 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Kimya 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Kimya 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Kimya 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kimya 3 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019