Açık Lise Kimya 4 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
29 Aralık 2018
1.
Soru 1) Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi fosil yakıttır?
2.
Soru 2) Kömürleşme süreci en uzun ve bileşiminde bulunan karbon (C) yüzdesi en yüksek olan kömür türü aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3) • Sıvıdır.
• Yanıcıdır.
• Organik maddedir.
• Yenilenebilir enerji kaynağıdır.
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi petrole ait özelliklerdendir?
4.
Soru 4) Benzen halkasındaki bir hidrojen (H) atomunun yerine amin grubu ( ) - NH₂ geçtiğinde oluşan bileşik, aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5) I. Rüzgâr
II. Hidroelektrik
III. Doğal gaz
Yukarıdakilerden hangileri temiz enerji kaynağıdır?
6.
Soru 6) Fotovoltaik piller (hücreler), güneş enerjisini hangi enerji türüne dönüştürürler?
7.
Soru 7) • Maltoz
• Glikoz
• Fruktoz
• Sakkaroz
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi disakkarittir?
8.
Soru 8) Aşağıda verilenlerden hangisi insan vücudunda enerji kaynağı olarak kullanılmaz?
9.
Soru 9) Besin maddeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
10.
Soru 10) Yeşil bitkilerin fotosentez olayı ile havadan aldıkları karbondioksit ve topraktan aldıkları suyu birleştirerek ürettikleri besin grubu aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11) I. Dünyadaki su miktarının büyük çoğunluğunu tuzlu sular oluşturur.
II. İnsanlar tarafından içilmeye ve kullanılmaya en elverişli sular tatlı sulardır.
III. Tatlı suların büyük çoğunluğunu buzullar ve yeraltı suları oluşturur.
Yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?
12.
Soru 12) İçme sularının dezenfeksiyonu amacıyla yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13) Hazır gıdaların ambalaj etiketinde bulunan katkı maddesi kodu hangi harf ile başlar?
14.
Soru 14) I. Yapısında yüzey aktif madde bulunur.
II. Bitkisel ve hayvansal yağlardan üretilir.
III. Kir çıkarma özelliği vardır.
Yukarıda verilenlerden hangileri deterjanlara ait özelliklerdendir?
15.
Soru 15) • Kauçuk
• Protein
• Polietilen
• Polistiren
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi polimerdir?
16.
Soru 16) Aşağıda verilenlerden hangisi ilaç formlarından biri değildir?
17.
Soru 17) I. Antimikrobiyal maddeler
II. Nemlendiriciler
III. Çözücüler
Verilenlerden hangileri kozmetik ürün bileşenlerindendir?
18.
Soru 18) Üreticiler tarafından ‘‘şeker gübresi’’ olarak adlandırılan gübre, aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19) SiO₂ (Kum) hangi yapı malzemesinin ana maddesidir?
20.
Soru 20) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Açık Lise Test çöz uygulaması ile en iyi kaynakları sizlere sunmaya devam ediyoruz. Sitemizde Kimya 4 dersine ait çıkmış sınav soruları bulunuyor. Yeni müfredata uygun olan sorular 2017 yılının 3. dönem sorularıdır. bu sorulara çalışarak tüm Kimya 4 dersi sınavından başarılı olursunuz. 8 9 aralık 2018 tarihinde yapılan açık lise sınavından sonra sorularının yayınlanması ile sitemizde online test şeklini almıştır. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 2. dönem sınavı için hazırlıklara başlayacaktır. 6 ocak 2019 tarihinde kayıt yenileme ve yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz Kimya 4 dersini seçmesi halinde burada yer alan sorularla bu dersi geçebilir. Açık Lise sınavlarında başarılı olmak için Kimya 4 geçmiş dönem sorularına hiç yoksa 1 defa göz atmasını öneririz. Kimya 4 çıkmış sınav sorularına çalışarak bu dersten en az 9 doğru cevap verip geçebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kimya 3 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise Kimya 3 test çöz ve açık lise mobil test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019