Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
22 Şubat 2019
1.
question
2.
Soru 2 ) Elektromanyetik spektrumda insan gözünün gördüğü tüm renkleri içeren ışınların oluşturduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 ) s orbitaline karşılık gelen açısal momentum kuantum sayısının(ℓ) değeri aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 ) 4p orbitaline ait baş kuantum sayı sının değeri kaçtır?
5.
Soru 5 ) Elektron dizilişi 1s² 2s² 2p³ olan atom aşağıdakilerden hangisidir?
6.
question
7.
Soru 7 ) Aşağıdaki iyonlardan hangisinin yarıçapı en küçüktür?
8.
Soru 8 ) “Magnezyum klorür” bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 ) 36 gram H₂O molekülü kaç mol’dür?
(H:1 g/mol, O:16 g/mol)
10.
Soru 10 ) Mol kütlesi 30 g/mol olan bir bileşiğin basit formülü CH₃ olduğuna göre, molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(H:1 g/mol, C:12 g/mol)
11.
Soru 11 ) KCIO3(k) → KCI(k) + O2(g)
Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde KCI bileşiğinin katsayısı kaç olur?
12.
Soru 12 ) Aşağıda bazı kimyasal tepkime denklemleri verilmiştir.
I. C(k) + O2(g) → CO2(g)
II. 3Mg(k) + N2(g) → Mg₃N2(k)
III. CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H₂O(g)
Buna göre verilenlerden hangileri yanma tepkimesidir?
13.
Soru 13 ) 2Mg(k) + O2(g) → 2MgO(k) tepkimesine göre 24 gram Mg metalinin yeteri kadar O₂ gazı ile tepkimesinden kaç gram MgO katısı oluşur?
(Mg:24 g/mol, O:16 g/mol)
14.
Soru 14 ) BaCI2(suda) + Na₂SO4(suda) → BaSO4(k) + 2NaCI(suda)
Yukarıdaki tepkimede oluşan çökelek (çökelti) hangisidir?
15.
Soru 15 ) Gazlar ile ilgili;
I. Bulundukları kabın hacmini ve şeklini alırlar.
II. Tanecikleri arasındaki boşluklar sıvılara göre fazladır.
III. Sıkıştırılabilirler.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
17.
question
18.
question
19.
Soru 19 ) Soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
20.
question


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Kimya 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Kimya 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Kimya 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Kimya 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Kimya 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Kimya 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Kimya 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Kimya 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Kimya 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Kimya 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Kimya 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Kimya 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Kimya 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kimya 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019