Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Frekansı 1,5.107 Hz olan radyo sinyalinin dalga boyu kaç metredir?
(c = 3.108 m/s)
2.
Soru 2 )Üzerine düşen bütün ışınları soğuran, hiçbir ışını yansıtmayan cisim hangi renkte görünür?
3.
Soru 3 )Açısal momentum sayısı (ℓ) değeri 1 olan orbital türü aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )3. periyot 8A grubunda bulunan elementin atom numarası aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Soy gazlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )Al2O3 bileşiğinde O (oksijen) elementinin yükseltgenme basamağı kaçtır?
7.
Soru 7 )Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin günlük yaşamdaki yaygın adı yanlış yazılmıştır?
Bileşik <-----> Yaygın adı
8.
Soru 8 )11 g CO2 gazı kaç mol oksijen atomu içerir?
(C : 12 g/mol, O : 16 g/mol)
9.
Soru 9 )12,04.1022 tane Ca atomu kaç mol’dür?
10.
Soru 10 )X atomunun iki izotopundan birisinin atom kütlesi 63 akb ve doğada bulunma yüzdesi 70’dir. Diğer izotopun atom kütlesi 65 akb olduğuna göre X atomunun ortalama atom kütlesi kaç akb’dir?
11.
Soru 11 )Mol kütlesi 60 g olan bir bileşiğin en basit formülü CH2O olduğuna göre molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(C : 12 g/mol, H : 1 g/mol, O : 16 g/mol)
12.
Soru 12 )CH3OH(s) + O2(g) → CO2(g) + H2O(s)
Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun katsayısı kaç olur?
13.
Soru 13 )2Ca(k) + O2(g) → 2CaO(k) tepkimesi için;
I. Redoks tepkimesidir.
II. Ca indirgen maddedir.
III. O2 yükseltgen maddedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
14.
Soru 14 )CaC2(k)+2H2O(s)→C2H2(s)+Ca(OH)2(k)
tepkimesine göre, 128 g CaC2 ile yeterli miktarda suyun tepkimesinden kaç gram C2H2 oluşur?
(Ca : 40 g/mol, O : 16 g/mol, C : 12 g/mol, H : 1 g/mol)
15.
Soru 15 )Uluslararası birim sistemine (SI) göre basınç birimi aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )“Gerçek gazlar ____I____ sıcaklık ve düşük ____II___ koşullarında idealliğe yaklaşır.”
Yukarıdaki açıklamada I ve II numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I <-----> II
17.
Soru 17 )“Avogadro Yasası”nın matematiksel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )
NK’da 2,24 L hacim kaplayan CO2 gazı kaç gram’dır?
(C : 12 g/mol, O : 16 g/mol)
19.
Soru 19 )
Yukarıda verilen kaptaki O2 gazının yaptığı basınç kaç atm’dir?
20.
Soru 20 )Aynı koşullarda X ve Y gazlarından; X gazı gözenekli bir engelden boşluğa 60 saniyede, Y gazı 360 saniyede efüzlenmektedir.
Buna göre Y gazının mol kütlesi kaç g/mol olur?
(X : 1 g/mol)


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Kimya 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Kimya 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Kimya 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Kimya 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Kimya 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Kimya 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Kimya 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Kimya 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Kimya 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Kimya 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Kimya 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Kimya 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Kimya 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kimya 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019