Açık Lise Seçmeli Kimya 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
22 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) "Genellikle polar maddeler __I__ çözücülerde, apolar maddeler __II__ çözücülerde iyi çözünür."
Yukarıdaki açıklamada I ve II numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? I < ------ > II
2.
Soru 2 ) I.Molarite
II. Kütlece yüzde
III. ppm (milyonda bir kısım)
Verilenlerden hangileri çözelti derişim birimleridir?
3.
Soru 3 ) 90 gram suda 10 gram şekerin çözünmesiyle oluşan şekerli su çözeltisi kütlece yüzde kaçlıktır?
4.
Soru 4 ) 200 mL 2 M NaCI çözeltisine kaç mililitre su eklenirse çözelti derişimi 1 M olur?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi çözeltilerin koligatif özelliklerinden değildir?
6.
question
7.
question
8.
Soru 8 ) Aşağıdakilerden hangisi sabit basınçlı sistemdir?
9.
Soru 9 ) "Entropi bir sistemin düzensizliğinin ölçüsüdür." Aşağıdaki olayların hangisinde sistemin entropisi azalır?
10.
question
11.
Soru 11 ) Tek basamakta gerçekleşen X(g) + Y(g) → Z(g) tepkimesinin derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 ) Hız bağıntısı k.[N₂][H₂]³ şeklindeolan tek basamaklı tepkime aşağıdakilerden hangisi olabilir?
13.
Soru 13 ) Tepkime hızı ile ilgili;
I. Sıcaklık artışı tepkime hızını arttırır.
II. Mekanizmalı tepkimelerde tepkime hızını yavaş gerçekleşen basamak belirler.
III. Tepkime hızı, tepkimeye giren maddelerin derişimlerine bağlı olabilir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
14.
question
15.
question
16.
question
17.
25 °C'taki sulu çözeltinin pH değeri 4 ise pOH değeri kaçtır?
18.
Soru 18 ) CH₃COOH asidinin konjuge bazı aşağıdakilerden hangisidir?
19.
25 ºC'taki sulu çözeltiler için,
I. pH<7 ise çözelti asidiktir.
II. pH>7 ise çözelti baziktir.
III. pH=7 ise çözelti nötrdür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
20.
question


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Kimya 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Kimya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Kimya 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Kimya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Kimya 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Kimya 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Kimya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Kimya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Kimya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Kimya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Kimya 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Kimya 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Kimya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Kimya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Kimya 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019