Açık Lise Seçmeli Kimya 2 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
31 Aralık 2018
1.
Soru 1) I. C₂H₅OH → Polar
II. KCI → İyonik
III. C₆H₆ → Apolar
IV. I₂ → Apolar
Verilen maddelerden hangileri saf suda iyi çözünür?
2.
Soru 2) 800 gram su örneğinde 8 mg Na+ iyonu olduğu belirleniyor.
Buna göre su örneğinin derişimi kaç ppm’dir?
3.
Soru 3) Derişimi 4 M olan 400 mL H₂SO₄ çözeltisine 1200 mL su ilave edilirse çözeltinin derişimi kaç M olur?
4.
question
5.
Soru 5) 20°C’ta NaCl tuzunun çözünürlüğü 36g/100g su’dur.
Buna göre 20°C’ta 400 g suda en fazla kaç gram NaCl tuzu çözünür?
6.
question
7.
Soru 7) İçinde sıcak su bulunan;
I. Ağzı açık bardak
II. Ağzı kapalı şişe
III. Termos
kaplarından hangileri izole sisteme örnektir?
8.
question
9.
question
10.
question
11.
question
12.
question
13.
question
14.
question
15.
question
16.
question
17.
question
18.
question
19.
question
20.
question

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Kimya 1 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise test çöz ve açık lise test çöz Seçmeli Kimya 1 hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019