Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi yükseltgenme yarı tepkimesidir?
2.
Soru 2 )Flor (F) bütün bileşiklerinde sadece -1 yükseltgenme basamağında bulunur.
Verilen bilgiye göre, OF2 bileşiğindeki oksijenin yükseltgenme basamağı kaçtır?
3.
Soru 3 )
Şematik olarak gösterilen elektrokimyasal pil çalışırken elektronların akış yönü numaralandırılmış hangi ok yönünde olur?
4.
Soru 4 )Mg2+ (suda) + 2e- → Mg(k) E°=-2,37V
Zn2+ (suda) + 2e- → Zn(k) E°=-0,76V
F2+ (suda) + 2e- → Fe(k) E°=-0,44V
Ag+ (suda) e- → Ag(k) E°=+0,79V
Standart indirgenme potansiyelleri verilen türlerden hangisinin metalik aktifliği en fazladır?
5.
Soru 5 )Cu2+ (suda) 2e- → Cu(k) E°=+0,34V
Zn2+ (suda) 2e- → Zn(k) E°=-0,76 V olduğuna göre;
Zn(k) + Cu2+ (suda) → Zn2+ + Cu(k)
tepkimesinin standart hücre potansiyeli E°hücre kaç volt olur?
6.
Soru 6 )Zn2+(suda)+2e- → Zn(k) E°=-0,76 V
Mg2+ (suda) + 2e- → Mg(k) E°=-2,37V
Yukarıda verilen yarı tepkimeler ve standart indirgenme potansiyellerine göre hücre diyagramı
Mg(k) | Mg2+ ||Zn2+(suda) | Zn(k)
şeklinde olan pilin standart potansiyeli kaç volttur?
7.
Soru 7 )Pil düzeneği oluşturulurken kullanılan elektrotların standart elektrot potansiyelleri(E°), _________ sıcaklık ve __________ basınçta, elektrolit derişimlerinin 1 M olduğu durumda ölçülür.
Verilen cümlede boş bırakılan ( ________ ) yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
8.
Soru 8 )Bir miktar saf su elektroliz edildiğinde anotta ve katotta toplam 180 cm3 gaz toplamaktadır.
2H2O(s) ↔ 2H2(g)+O2(g)
Buna göre, elektroliz sonucunda katotta toplanan hidrojen gazı kaç cm3 olur?
9.
Soru 9 )I. NaCI(k)
II. NaCI(s)
III. NaCI(suda)
Yukarıdakilerden hangileri elektroliz edilebilir?
10.
Soru 10 )Korozyonu önlemek amacıyla metal yüzeylerin çinko ile düzgün ve çok ince olacak şekilde kaplanmasına _________ denir.
Verilen cümlede boş bırakılan ( ________ ) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
11.
Soru 11 )Aşağıda verilenlerden hangisi karbon elementinin allotropu değildir?
12.
Soru 12 )
Aşağıda yapı formülü verilen bileşiklerden hangisinde bağlayıcı elektron çifti 4 tanedir?
13.
Soru 13 )
Lewis formülü yandaki gibi olan NH3 molekülünün VSEPR gösterimi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
14.
Soru 14 )Aşağıda verilenlerden hangisi organik bileşiktir?
15.
Soru 15 )
Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde ait oldukları organik bileşik sınıfı yanlış yazılmıştır?
Bileşik formülü <-----> Bileşik sınıfının adı
16.
Soru 16 )
Aşağıda verilen bileşik çiftlerinin hangisinde zincir-dallanma izomerisi yoktur?
I <-----> II
17.
Soru 17 )
Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi diklorbenzen bileşiğinin konum izomerleridir?
I <-----> II
18.
Soru 18 )
Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili;
I. Kapalı formülleri aynıdır.
II. Birbirinin zincir-halka izomeridir.
III. ikiside doymuş hidrokarbondur.
yargılarından hangileri doğrudur?
19.
Soru 19 )Yapısında sadece bir tane OH grubu içeren alkoller _________ olarak adlandırılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere (___________) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
20.
Soru 20 )
CH3CH2CHO bileşiğinin fonksiyonel grubu aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Seçmeli Kimya 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Kimya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Seçmeli Kimya 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Kimya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Kimya 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Kimya 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Kimya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Kimya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Kimya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Kimya 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Kimya 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Kimya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Kimya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Kimya 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019