Açık Lise Seçmeli Mantık 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
Soru 1 ) Doğruluğu, gözlem ve deneyle de ğil, akıl aracılığıyla bilinen yargılara mantık doğrusu denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mantık doğrusuna örnektir?
2.
Soru 2 ) Dünya ve Mars kendi etrafında döner. Dünyada gece gündüz oluşur. O halde Mars’ta da gece gündüz oluşur.
Bu örnek aşağıdaki kavramlardan hangisine uygundur?
3.
Soru 3 ) Bir akıl yürütmedeki her kavram ve önerme kendisiyle aynı olmalı, kendisinden başka bir şey olmamalıdır. Bir şey ne ise odur.
Tanımı verilen akıl ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 ) Mantık bilimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
5.
Soru 5 ) I. İnsan
II. Dünya
III. Gezegen
Yukarıdakilerden hangileri genel kavramdır?
6.
Soru 6 ) Gerçekliği olan bir kavramın belli bir nesnede somutlaşmasına kimlik denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kimliği vardır?
7.
Soru 7 ) Canlı→ Hayvan → Kuş→ Güvercin
Yukarıdaki sıralamada kaplamı en fazla olan kavram hangisidir?
8.
Soru 8 ) • Tüm köpekler havlayandır.
• Tüm havlayanlar köpektir.
Bu önermelerde aşağıdaki kavramlar arası ilişkilerden hangisi vardır?
9.
Soru 9 ) Türün cinsinden farkını gösteren temel özelliğidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 ) Aşağıdakilerden hangisi önermedir?
11.
Soru 11 ) Aşağıdakilerden hangisi “tanım”ın özelliklerindendir?
12.
Soru 12 ) Bileşenlerinden birinin, kendi varlığıyla diğerini geçersiz kılmasına ayrık koşullu önerme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ayrık koşullu önermedir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdakilerden hangisi tümel olumlu önermedir?
14.
Soru 14 ) Yukarıdaki karşı olum karesine göre; “Bütün bitkiler canlıdır.” önermesinin çelişiği hangisidir?
15.
Soru 15 ) I. Aynı nitelikte olma
II. Aynı nicelikte olma
III. Aynı terimlerden oluşma
Yukarıdakilerden hangileri karşı olum karesinde yer alan önermelerin özelliklerindendir?
16.
Soru 16 ) “Tüm çiçekler güzeldir.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) Bütün ressamlar(I) sanatçıdır.
Abidin Dino(II) ressamdır.
O halde Abidin Dino sanatçıdır(III).
Numaralanmış terimler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I -- > II -- > III
18.
Soru 18 ) Zincirleme kıyasın bir türü olarak, zincirleme kıyasın ortasındaki sonuç önermelerinin çıkarılmasıyla elde edilir.
Tanımı verilen kıyas çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) Aşağıdakilerden hangisi basit kı yas çeşitlerinden biri değildir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdaki kesin kıyas kurallarından hangisi yanlıştır?

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019