Açık Lise Seçmeli Mantık 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Herhangi bir önermede yüklem sadece tek bir “ad”a yüklenirse birli yüklem, “iki ad”a yüklenirse ikili yüklem, “n sayıda ad”a yüklenirse n’li yüklem adını alır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “üçlü yüklemli” bir önermedir?
2.
Soru 2 )Sürekli kitap okuyan öğretmen başarılı olur.
Canan sürekli kitap okur. O hâlde,
Canan başarılı öğretmen olur.
Verilen akıl yürütmede aşağıdakilerden hangisi sonuç önermesidir?
3.
Soru 3 )Basit önermeleri bileşik hâle getiren mantık değişmezlerine önerme eklemi denir.
Buna göre “Ahmet avukat veya savcıdır.” cümlesinin önerme eklemi aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Günlük dildeki önermelerin ve çı karımların, önerme sembolleri ve mantık değişmezleriyle sembolik dile çevrilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
5.
Soru 5 )“Tekin yaramaz değildir.” önermesinin sembolleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Bir bileşik önermede önermenin tümünü etkileyen ekleme ana eklem denir.
Buna göre ~[(p ∨ q) ↔ (p Λ q)] önermesinin ana eklemi aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )“(p ↔ q)” şeklinde sembolleştirilen önerme aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 ) Bir önermenin tutarlı olabilmesi için yorumlarından en az birinin doğru olması yeterlidir.
Buna göre; yukarıdaki önermelerinden hangileri tutarlıdır?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi niceleyici değildir?
10.
Soru 10 )Tüm yorumlamaları doğru olan önermeye geçerli önerme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi geçerli bir önermedir?
11.
Soru 11 ) “p ∨ q” tikel evetleme önermesinin çözümleyici çizelgedeki çözümleme kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )“Osman öğretmendir.” önermesinin niceleme mantığındaki sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )“Fa → Gb” şeklinde sembolleş tirilen önerme aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )I. Banu filozoftur.
II. Abbas filozoftur.
III. Sokrates filozoftur.
Yukarıdakilerden hangileri “x filozoftur.” açık önermesini gerçekler?
15.
Soru 15 )“E = {altın, gümüş, demir}” evrenindedoğrulanan açık önerme aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )“Vardır.” biçiminde ifade edilen mantık değişmezi “E!” sembolüyle gösterilir.
Buna göre “Anka kuşu vardır.” önermesinin varlık mantığına göre sembolleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi bir kuramın oluşturulmasında yer almaz?
18.
Soru 18 )Doğa bilimleri kendi konuları üzerinde deneysel yöntemi kullanarak ispat yapmaya çalışır.
Buna göre;
I. kimya,
II. fizik,
III. mantık
alanlarından hangileri doğa bilimleri arasında yer alır?
19.
Soru 19 )“Mantık ilkelerinin temel kaynağı nedir?” sorusu mantık felsefesinin aşağıdaki sorunlarından hangisiyle ilgilidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin soruları arasında yer alır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Mantık 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Mantık 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Seçmeli Mantık 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Mantık 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Mantık 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Mantık 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Mantık 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Mantık 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Mantık 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Mantık 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Mantık 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Mantık 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Mantık 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Mantık 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Mantık 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019