Açık Lise Seçmeli Mantık 2 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
Soru 1) Tikel evetleme önerme ekleminin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?
2.
question
3.
question
4.
question
5.
Soru 5) “(p Ʌ q )” şeklinde sembolleştirilen önerme aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6) Bir doğruluk değeri tablosunda satır sayısı 2n formülü ile bulunur. Burada “n” bileşen sayısını gösterir. Örneğin; “p” gibi tek bir basit önermenin doğru ve yanlış olmak üzere iki yorumlaması olur.
Buna göre “p” ve “q” önermelerinden oluşan bir bileşik önermenin kaç yorumlaması olur?
7.
question
8.
question
9.
Soru 9) p ⇨ q önermesinin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10) Aşağıdakilerden hangisi “Ela çirkin değildir.” önermesinin niceleme mantığındaki sembolik ifadesidir?
11.
Soru 11) I. y+4
II. x öğretmendir.
III. Handan güzeldir.
Yukarıdaki örneklerden hangileri açık önermedir?
12.
Soru 12) “x (x madendir.)” açık önermesi aşağıdaki evrenlerden hangisinde doğrudur?
13.
question
14.
question
15.
Soru 15) Önermelerin ikiden fazla değere sahip olabileceklerini kabul eden mantık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
17.
Soru 17) “Su iki hidrojen bir oksijenden olu­ şur.” önermesini kanıtlamak için dünyadaki bütün suları analiz etmek gerekir ki bu olanaklı değildir. Bu durumda kanıtlama, grubun tümüne değil bir kısmına dayandırılıyor demektir.
Bu durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18) Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin ele aldığı problemler arasında değildir?
19.
Soru 19) Aşağıdakilerden hangisi mantığın eleştirel düşünme ve akılcı tartışmaya uygulanmasını ifade eder?
20.
Soru 20) “p” önermesi yanlış, “q” önermesi doğru ise aşağıdakilerden hangisi “doğru” değeri alır?

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Mantık 1 başlıklı makalemizde açık lise test çöz, açık lise test çöz Seçmeli Mantık 1 ve açık öğretim lisesi Seçmeli Mantık 1 soruları hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019