Açık Lise Matematik 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
question
2.
question
3.
Soru 3) L = {1, 3, 5, 7 } kümesinin alt küme sayısı kaçtır?}
4.
question
5.
Soru 5) İspanyolca ve Fransızca dillerinden en az birini bilenlerden oluşan 32 kişilik bir sınıfta, İspanyolca bilenlerin sayısı Fransızca bilenlerin sayısının iki katıdır.
Yalnız Fransızca bilenlerin sayısı 4 olduğuna göre her iki dili bilenlerin sayısı kaçtır?
6.
Soru 6) A = { 1, 2, 3, 4, 5, } ve B = {2, 5, 8} olduğuna göre s(A x B) kaçtır?
7.
Soru 7) ( 4x, x + y) ( 12, 2 ) olduğuna göre (x, y) sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
8.
question
9.
Soru 9) |x + 1| < 4 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?
10.
question
11.
Soru 11) 8² sayısının yarısı kaçtır?
12.
question
13.
question
14.
Soru 14) Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı 4/5 ’tir. Bu sınıfta 25 erkek öğrenci olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır?
15.
Soru 15) Bir kumbarada bulunan 25 kuruşluk ve 50 kuruşluk 26 tane madeni paranın toplamı 9 liradır.
Buna göre bu kumbaradaki madeni paraların kaç tanesi 25 kuruştur?
16.
Soru 16) Tuz oranı % 20 olan 30 kg’lık tuz-su karışımına 20 kg tuz eklenirse yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur?
17.
question
18.
question
19.
Soru 19) f:R→R, f(x) = 4x + 1 olduğuna göre f( x - 1) aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20) f:R→R, f(x) = x³ - 1 fonksiyonunda f( -1)+f(2) kaçtır?

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019