Açık Lise Matematik 3 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
question
2.
Soru 2) A = {1, 2, 3, 4, 5} kümesinin elemanlarıyla üç basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir?
3.
Soru 3) C (n, 2) + C(n, 0) +C(n,n) = = 17 olduğuna göre n kaçtır?
4.
Soru 4) (2x - y)⁶ açılımı x’in azalan kuvvetlerine göre sıralanırsa baştan 3. terim aşağıdakilerden hangisi olur?
5.
Soru 5) Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi çift fonksiyondur?
6.
Soru 6) Düzgün iki madeni para ve bir çift hilesiz zar havaya atılıyor.
Madeni paraların yazı veya zarların üst yüzlerindeki sayıların toplamının 7 olma olasılığı kaçtır?
7.
Soru 7) f R: → R, f(x) = 6x - 3 olduğuna göre f-¹ (15) kaçtır?
8.
question
9.
question
10.
Soru 10) Köşelerinin koordinatları A (-2 , - 1), B (3 ,0) ve C (2 , - 4) olan bir ABC üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11) Denklemi ax - 2y + 5 = 0 olan doğrunun eğimi 3 olduğuna göre a kaçtır?
12.
Soru 12) Denklemleri 3x - 4y + 1 = 0 ve 6x + my - 1 = 0 olan doğruların ortak noktası olmadığına göre m kaçtır?
13.
Soru 13) A (3 , - 2) noktasının 3x - 4y 2 = 0 doğrusuna uzaklığı kaç birimdir?
14.
question
15.
question
16.
question
17.
question
18.
question
19.
Soru 19) Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 5 katı olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
20.
question

Bir önceki yazımız olan Matematik 2 başlıklı makalemizde 2017 yılı Matematik 2 soruları, açık lise ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019