Açık Lise Seçmeli Matematik 3 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )
Yukarıdaki tabloda Arda’nın satın aldığı sebzelerin miktarları ve kg fiyatları verilmiştir.
Tabloya göre Arda toplam kaç TL harcamıştır?
2.
Soru 2 )
Aşağıda grafikleri verilen fonksiyonlardan hangisinin değişim hızı sabittir?
3.
Soru 3 )
Şekildeki grafikte bir mağazada 2014 - 2017 yılları arasında satılan televizyon sayıları verilmiştir.
Grafiğe göre bu mağazada 2014 - 2017 yılları arasında toplam kaç televizyon satılmıştır?
4.
Soru 4 )
Şekildeki grafikte bir öğrencinin bir gün boyunca Türkçe, matematik, fizik ve kimya derslerinden çözdüğü soru sayıları verilmiştir.
Grafiğe göre bu öğrenci en çok hangi dersten soru çözmüştür?
5.
Soru 5 )
Şekildeki doğrusal grafikte bir su deposunda kalan su miktarının zamana göre değişimi verilmiştir.
Grafiğe göre bu su deposundaki su miktarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )Ürün sayısı x olmak üzere ürünün satışından elde edilen toplam gelir g(x) = 80x ve ürünün toplam maliyeti m(x) = 30x + 12 000 fonksiyonlarıyla tanımlanmıştır.
Buna göre bu ürünün satışından elde edilen gelirin maliyetine eşit olması için kaç tane ürün satılmalıdır?
7.
Soru 7 )
Şekilde A ve B araçlarının hız-zaman grafiği verilmiştir.
Grafiğe göre bu iki aracın hızı kaçıncı saatte eşittir?
8.
Soru 8 )
Şekildeki dik koordinat sisteminde f : [1, 7] → R fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Grafiğe göre f fonksiyonunun [1, 7] aralığındaki ortalama değişim hızı kaçtır?
9.
Soru 9 )
Şekildeki grafik bir otomobilin 4 günde kaç km yol gittiğini göstermektedir.
Buna göre bu otomobil 4 gün boyunca toplam kaç km yol gitmiştir?
10.
Soru 10 )
Şekildeki dairesel grafiklerden I. sinde bir sanat okulundaki kız ve erkek öğrenci sayılarının dağılımı, II. sinde bu sanat okulundaki kız öğrencilerin eğitim aldıkları branşlara göre dağılımı verilmiştir.
Bu sanat okulunda 144 öğrenci olduğuna göre drama eğitimi alan kız öğrencilerin sayısı kaçtır?
11.
Soru 11 )f fonksiyonunun değişim oranı 3 ve f(2) = 8 olduğuna göre f(5) kaçtır?
12.
Soru 12 )
işleminin sonucu kaçtır?
13.
Soru 13 )95 . 3-3 = 272x+10 olduğuna göre x kaçtır?
14.
Soru 14 )f(x) = 21-x fonksiyonu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
15.
Soru 15 )f (x) = 2/3x fonksiyonuna göre
f(0) + f(-1) kaçtır?
16.
Soru 16 )f(x) = ax+2 fonksiyonuna göre
f(3).f(-4) = 64 ise a kaçtır?
17.
Soru 17 )2010 - 2016 yılları arasında nüfus artış hızı 1130 kişi/yıl olan bir şehirde 2010 yılındaki nüfus 82 960’tır.
Buna göre bu şehrin 2016 yılındaki nüfusu kaçtır?
18.
Soru 18 )İçinde 4 litre su bulunan bir depoya her gün içindeki su miktarı kadar su eklenecektir.
8. gün sonunda hiç su taşmadan deponun tamamı dolduğuna göre deponun tamamı kaç litre su almaktadır?
19.
Soru 19 )f(x) = 3x-1 fonksiyonunun x = 4 apsisli noktasının ordinatı kaçtır?
20.
Soru 20 )
Şekilde grafiği verilen üstel fonksiyonun kuralı aşağıdakilerden hangisine eşittir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Seçmeli Matematik 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Matematik 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Seçmeli Matematik 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Matematik 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Matematik 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Matematik 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Matematik 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Matematik 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Matematik 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Matematik 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Matematik 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Matematik 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Matematik 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Matematik 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Matematik 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019