Açık Lise Seçmeli Psikoloji 1 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Psikoloji insan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi psikolojinin incelediği konular arasında yer alır?
2.
Soru 2 )Psikoloji de tıpkı fizik, kimya, biyoloji gibi kendi çalışma alanı içinde deneysel yöntemleri kullanarak genel geçer bilgiler üreten bir bilim dalıdır.
Buna göre psikoloji;
I. gözlem ve deney yapması
II. kendisine has konusunun olması
III. genellemelere varmayı amaçlaması
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
3.
Soru 3 )Gestalt psikolojisine göre bir tablo, bütün bir tablo olarak anlamlıdır. Tek tek boyaların, tuvalin ya da renklerin bir anlamı yoktur. İnsan davranışları da tıpkı tablo gibi parça parça değil, bütün olarak anlamlıdır.
Gestalt psikolojisine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
4.
Soru 4 )Davranışçı yaklaşıma göre davranış, doğrudan gözlenebilir ve ölçülebilir olan tüm etkinliklerimizdir.
Buna göre davranışçı yaklaşım için aşağıdakilerden hangisi davranış değildir?
5.
Soru 5 )• İş yerinin insan sağlığına uygun düzenlenmesi ve kişinin yeteneklerine ve fizyolojik yapısına uygun bir işte çalışması gibi konularla ilgilenir.
• Üretilen araç ve gereçlerin insan yapısına uygunluğu ve çalışanların psikolojisi üzerine araştırmalar yapar.
Verilen bilgiler psikolojinin uzmanlık alanlarından hangisine aittir?
6.
Soru 6 )Öğrencilerin Fransızcayı daha iyi öğrenmeleri konusunda Türkçe konuşmanın etkisini araştırmak için zekâ, yaş ve cinsiyet özellikleri açısından birbirine denk deney ve kontrol grubu olmak üzere iki grup oluşturulur. Deney grubunda Türkçe konuşulmasına izin verilmez, kontrol grubunda ise izin verilir. Sonuçta sınıf başarıları karşılaştırılır.
Verilen örnekte psikolojinin araştırma yöntemlerinden hangisi kullanılmıştır?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi organizmanın iç çevresinden gelen uyarıcılardandır?
8.
Soru 8 )Uzun süre aynı uyarıcıyla karşı karşıya kalan organizmada uyarıcının ilk etkisini, şiddetini yitirmesi alışma olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi alışmaya örnektir?
9.
Soru 9 )Aynı lokantaya giden aç bir kişi ile susamış kişinin davranışları birbirinden farklıdır. Aç olan kişi yiyeceklere yönelip karnını doyurmaya çalışır. Susamış olan kişi ise öncelikle içeceklere yönelip susuzluğunu giderecektir.
Bu örnekten hareketle güdülenmiş bir davranışla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
10.
Soru 10 )Organizmanın yaşaması ve türünü devam ettirmesiyle ilgili ihtiyaçlarına fizyolojik güdü denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fizyolojik güdüdür?
11.
Soru 11 )Bir sesi işitmemiz duyumken bu sesin bizi yemeğe çağıran annemizin sesi olduğunu anlamamız algıdır.
Buna göre algı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
12.
Soru 12 )Bir nesne daha önce algılanmışsa onun ışıkta, gölgede, yukarıda, aşağıda, dik ya da eğik görünmesi insandaki algısını değiştirmez. Nesne çevresindeki uyaranlara, yapısındaki değişkenlere karşın algısal niteliğini korur.
Verilen özellik algının aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?
13.
Soru 13 )I. Belli bir dili konuşabilme
II. Bir matematik problemi çözme
III. Belirli yemek yeme alışkanlıkları kazanma
davranışlarından hangileri öğrenilmiş davranışlar arasında yer alır?
14.
Soru 14 )Altı aylık bir bebeğe bisiklete binmeyi ya da yedi yaşında bir çocuğa zor bir matematik sorusunu çözmeyi öğretemeyiz.
Verilen örneklerde öğrenmeye etki eden faktörlerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?
15.
Soru 15 )Beyaz tavşandan korkan bir çocuğun tüm beyaz hayvanlardan hatta beyaz olan tüm eşyalardan korkması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
16.
Soru 16 )Motor öğrenmede organizma bir şeyin nasıl daha iyi yapılacağını öğrenir. Örneğin bir aleti kullanmayı öğrenmek hem zihinsel hem de el, kol becerisi gerektiren motor öğrenmedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi motor öğrenme değildir?
17.
Soru 17 )Yaratıcı düşünmenin önündeki engellerden biri de topluma ve toplum değerlerine aykırı gelen gerçeklerin ortaya konmasında ve benimsenmesinde yaşanan zorluktur.
Bu parçanında aşağıda verilen yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktörlerin hangisinden söz edilmiştir?
18.
Soru 18 )Dil gelişimini etkileyen;
I. yeterli zekâ düzeyine sahip olma
II. sağlıklı konuşma organlarına sahip olma
III. düzgün konuşma örnekleriyle karşılaşma
etmenlerinden hangileri çocuğun özelliklerinden kaynaklanır?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi yaşantıları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkilerini bilinçli olarak zihinde saklama gücü ve hatırlama yetisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi uyku bozukluklarından biri değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Seçmeli Psikoloji 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Psikoloji 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Seçmeli Psikoloji 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Psikoloji 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Psikoloji 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Psikoloji 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Psikoloji 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Psikoloji 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Psikoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Psikoloji 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Psikoloji 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Psikoloji 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Psikoloji 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Psikoloji 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Psikoloji 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019