Açık Lise Seçmeli Psikoloji 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Pek çok bilimin konusu olan insanı psikoloji de ele alarak insanın neden, niçin ve nasıl davrandığını araştırır.
Buna göre psikoloji biliminin inceleme konusu aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin temel amaçlarındandır?
3.
Soru 3 )Koşmak, gülmek gibi bazı davranışlarımız dışarıdan doğrudan gözlenebilir. Öğrenmek, hayal kurmak gibi davranışlarımız ise dolaylı olarak gözlenebilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dolaylı olarak gözlenen davranışlara örnektir?
4.
Soru 4 )W. Wundt 1879’da açmış olduğu laboratuvarda insan zihninin davranışlar üzerindeki etkisini bilimsel yöntemler kullanarak ve deneysel çalışmalar yaparak incelemiştir.
W. Wundt’un bu çalışmaları aşağıdakilerden hangisinin bilim olmasını sağlamıştır?
5.
Soru 5 )Bireyin toplumla ilişkilerini inceleyen ve toplumun bireyi etkilemesiyle ilgili olaylar üzerinde araştırmalarını sürdüren psikoloji alanı aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Ailesi kızları Ayşe’yi psikoloğa götürmüştür. Psikolog, Ayşe’yi gözlem odasına almış ve burada çeşitli oyuncaklarla oynayan Ayşe’nin davranışlarını ona hissettirmeden doğal durumda izlemiştir.
Buna göre psikolog, aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisini kullanmıştır?
7.
Soru 7 )Bir uyarıcının duyu organımıza gelerek onu etkilemesi sonucu oluşan deneyime duyum denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi duyumun oluşması için gerekli koşullardan biridir?
8.
Soru 8 )Aşırı uyarılma kişinin alışılmıştan çok ya da yüksek şiddette uyarıcıya maruz kalmasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi aşırı uyarılmaya örnek gösterilemez?
9.
Soru 9 )Bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlayan Mehmet, ilk günlerde fabrikadaki gürültüden çok rahatsız olmuşsa da zamanla bu gürültüleri duymamaya başlamıştır.
Bu örnekte Mehmet’in zamanla gürültüyü duymaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
10.
Soru 10 )Eve geldiğimizde mutfaktan gelen kokuyu almamız duyumken bu kokununfırında pişen kekin kokusu oldu ğunu anlamamız algıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi algı örneğidir?
11.
Soru 11 )Sosyal güdüler insana özgüdür ve öğrenmeyle oluşur. Bu güdüler benli ğin savunulmasıyla ve başka kişilerle ilişki kurulmasıyla ilgilidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bir güdüdür?
12.
Soru 12 )Susuzluktan ağzı kuruyan Ahmet, yatağından kalkıp mutfağa gitmiş, bir bardak su içerek susuzluğunu gidermiş ve rahatlamıştır.
Bu ifade aşağıdakilerden hangisine örnektir?
13.
Soru 13 )Salyangoz yemeğinin bir Fransız için iştah açıcı, bir Türk için mide bulandırıcı olması algıyı etkileyen aşağıdaki etmenlerden hangisine örnek gösterilir?
14.
Soru 14 )Belirli bir uyarıcıya gösterilen, istem dışı gerçekleşen, hızlı ve öğrenilmemiş davranışlara refleks denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi refleks örneği değildir?
15.
Soru 15 )Öğrenmenin gerçekleşmesi için,
I. Yaşantı sonucu oluşma
II. Süreklilik gösterme
III. Davranışta gözlenme
özelliklerinden hangilerinin olması gerekir?
16.
Soru 16 )Limon gördüğümüzde hatta adını duyduğumuzda ağzımızın sulanması aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisine örnektir?
17.
Soru 17 )İşten eve döndüğünde beş yaşındaki kızı Zeynep’in topuklu ayakkabılargiyip makyaj yaptığını görünce şaş kına dönen anne, kızına neden böyle davrandığını sormuş ve şu cevabı almıştır: “Çünkü sen de böyle giyinip makyaj yapıyorsun anne.”
Buna göre Zeynep’in bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
18.
Soru 18 )Bilinç, varlığımızın nerede ve nedurumda olduğumuzun, duyguları mızın ve düşüncelerimizin farkında olmaktır. Bilinçlilik durumunda kişi ne yaptığını, ne yapmak istediğini ve ne düşündüğünü bilir.
Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde bilinçlilik durumunun en düşük düzeyde olduğu söylenebilir?
19.
Soru 19 )Çözülmesi gereken bir problem olduğunda;
I. Akıl yürütme
II. Yeni çözüm yolları arama
III. Problemi görmezlikten gelme
işlemlerinden hangilerinin yapılması gerekir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi unutmanın nedenlerinden biri değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Psikoloji 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Psikoloji 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Seçmeli Psikoloji 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Psikoloji 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Psikoloji 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Psikoloji 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Psikoloji 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Psikoloji 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Psikoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Psikoloji 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Psikoloji 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Psikoloji 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Psikoloji 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Psikoloji 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Psikoloji 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019